Archive | June, 2012

Deze zeldzame menselijke geboorte

Door:  Srila Bhaktivinode Thakur Hoewel de menselijke levensvorm de meest zelfzame mogelijkheid is om tot spirituele  volmaaktheid te komen, treur ik bitter om mijn aardse leven, omdat ik verzuimd heb Krishna te dienen. Aan wie kan ik mijn treurige verhaal nu vertellen? Terwijl ik trouwde en zo in de verstrikking van het familie leven terecht […]

Continue Reading 0

Stop met Oordelen en Roddelen. Ga chanten!

“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. 3 En wat ziet gij de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet? 4 […]

Continue Reading 1

Donatie voor Krishna Janamasthmi 2012

Beste mensen, Vrijdag 10 augustus is het Krishna Janamashmi. Het belooft dit jaar weer een grandioze viering te worden in Rotterdam. Sripad Van Maharaja is speciaal voor deze viering uitgenodigd. Daarnaast hebben we vaisnava kirtangroepen die de kirtans gaan verzorgen. The Kirtaniyas zullen er zijn samen met Rasika en mogelijk ook Atul. Kisori Mohan en […]

Continue Reading 0