Internationale Vrede

Een lezing gegeven door Srila Gurudeva (Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj) in de Hyderabad tempel in augustus 1961.

 

In werkelijkheid is alle praat over geweldloosheid feitelijk behoorlijk oppervlakkig

De landen van de wereld, ongeacht ras en religie, kunnen alleen worden verenigd in liefde en harmonie door het pad te volgen van prema-bhakti (liefde voor God), zoals uiteengezet door Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Goddelijke liefde (prema) is nog beter dan geweldloosheid (ahimsa). Om anderen geen kwaad te berokkenen is een negatief iets; dat wil zeggen, het houdt in dat men zich onthoudt van iets te doen, in plaats van het te doen.

Aan de andere kant is liefde of prema een positief iets; het is de poging om goed te doen voor anderen. In werkelijkheid is alle praat over geweldloosheid feitelijk behoorlijk oppervlakkig, aangezien in dit leven niemand kan bestaan zonder een ander kwaad te berokkenen. Ware geweldloosheid is alleen mogelijk als ‘het zelf’ volledig overgegeven is aan het doen van datgene wat in het belang is van het welzijn van alle levende wezens.

Aangezien we allemaal miniscuul kleine deeltjes zijn van de Ene Allerhoogste Entiteit, ligt ons ware geluk in harmonie, in het completeren van het onvolledige. Als je water op de wortels van een boom giet worden alle takken en blaadjes automatisch gevoed. Als je maag wordt voorzien van voedsel, zal je hele lichaam worden onderhouden. Evenzo, als je Sri Hari dient en pleziert, zal iedereen voldaan raken, want alles en iedereen is in Hem en Hij is in iedereen en alles. Kennis van Hem is zonder dualiteit, want Hij is de Ene Alwetende en Eeuwige Realiteit.

yathā taror müla-niñecanena
tåpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāḿ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

“Net zoals men door water op de wortels van een boom te gieten eveneens de stam, de takken, de twijgen en alle andere delen van de boom voedt, en net zoals men door voedsel te geven aan de maag eveneens de zintuigen en de ledematen van het lichaam van kracht voorziet, stelt men, door eenvoudigweg de Allerhoogste Godspersoon te vereren door Hem toegewijde dienst te bewijzen, vanzelf de devata’s tevreden, die deel uitmaken van die Allerhoogste Persoon.”

 

Als men het Geheel liefheeft, heeft men tegelijkertijd alle delen van dat Geheel lief

Zuivere liefde, oftewel prema-bhakti, is gericht op de ondeelbare Persoonlijkheid van de Allerhoogste Heer, Bhagavan Sri Krishna, Die Zijn gelijke niet kent. Als een individu niet beseft dat de totaliteit en eenheid van God zich in het absolute middelpunt van zijn bestaan bevindt, is het onvermijdelijk dat liefde voor lichaam, familie, samenleving, provincie en land in botsing komt met het lichaam, de familie, samenleving, provincie en het land van anderen.

Als men vele cirkels op een papier tekent met elk een verschillend middelpunt, dan is daar, naar gelang de nabijheid tot elkaar, de mogelijkheid dat de verschillende omtrekken elkaar zullen overlappen en kruisen. Als er op diezelfde manier vele op zichzelf gerichte bewuste wezens zijn in dit universum, worden conflicten onvermijdelijk. Wanneer anderzijds de suprematie van dat Ene centrum (God) door iedereen erkent en herkent wordt, zonder ruimte over te laten voor een tweede, doet de vraag van tegenstrijdigheid zich niet voor. Als men het Geheel liefheeft, heeft men tegelijkertijd alle delen van dat Geheel lief. yasmin tuste jagat tustam prinite prinitam jagat.

 

Het eigenlijke concept van liefde

Door Krishna tevreden te stellen wordt het hele universum tevreden gesteld, daar iemand die dierbaar is aan Krishna, dierbaar is aan het hele universum. Die liefde echter, die niet gericht is tot God, dient begrepen te worden enkel lust te zijn (het verlangen om anderen uit te buiten). Dit ligt ten grondslag aan nijd en geweld van alle soorten, inclusief oorlog.

Volgens Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan Sri Krishna de Allerhoogste Heer, terwijl de levende wezens, de deeltjes van Zijn marginale kracht, eeuwige dienaren van de Allerhoogste Heer zijn. Hun relatie met de Allerhoogste Heer is die van bhedabheda (gelijktijdige eenheid en verscheidenheid). Sri Krishna Zelf, door Zijn ongeëvenaarde genade en prachtig verfijnde schoonheid, trekt elk en ieder individu tot Zich aan. Zelfs Zijn eigen avatara’s (Goddelijke nederdalingen) voelen zich tot Hem (Nandandana Sri Krishna) aangetrokken, en dus belichaamt Sri Krisha het eigenlijke concept van liefde.

Door Sri Krishna lief te hebben zal de lotusbloem van zuivere liefde spontaan tot bloei komen in de harten van alle levende wezens, en de weg om tot die zuivere liefde voor Sri Krishna te komen in het huidige tijdperk van Kali-yuga is door middel van nama-sankirtana, het onafgebroken chanten van de Heilige Namen van de Heer. Aangezien alle levende wezens recht hebben op Zijn Naam, zal nama-sankirtana de draad zijn om de verschillende landen van de wereld te verbinden in een eenheid van prema, liefde voor God.

(vertaald door Sriman Janaki Nath Das)

 

No comments yet.

Leave a Reply