Govardhana Annakuta festival

[Dit jaar, 2019, valt het Govardhana Annakuta festival op 28 oktober. Aanvaard alstublieft ter ere van het Annakuta festival de volgende les die Srila Gurudeva, Srila Narayana Gosvami Maharaja gaf in Badger, Californië, in 2003:]

Vandaag, de dag van Annakuta Mohotsava, is een zeer gunstige dag. Deze dag wordt in acht genomen in India gedurende de maand van Kartika. Veel van Krsna’s andere zoete spel en vermaak werd ook uitgevoerd in de maand van Kartika. In deze maand namen de Vrajavasi’s onder leiding van Nanda Baba Govardhana puja in acht. Zij deden dit nadat ze de puja van Indradeva hadden opgegeven, en dat resulteerde in Krsna die de Govardhana Heuvel optilde met Zijn pink. Yasoda-devi bond Krsna in deze maand vast, en dat is hoe het lied Sri Damodarastakam ontstond. Kartika is ook de maand waarin Krsna en de gopi’s Saradiya Rasa (herfst rasa-lila) verrichtten.

Nadat Krsna Giri Govardhana optilde, begreep Indra dat zijn stortregen geen effect zou hebben, en dus begon hij zijn acties te berouwen. Hij dacht dat Krsna hem zou gaan straffen, en dat de enige manier om zichzelf te redden zou zijn door beschutting te nemen van Surabhi koe. Surabhi zou in staat zijn om Krsna te plezieren. Zij zou namens hem tot Krsna bidden, “Vergeef hem alstublieft.” Niemand anders zou in staat zijn om dit voor elkaar te krijgen. Krsna ziet Zichzelf als de dienaar van de koeien en steunt ze altijd. Het zou daarom een koud kunstje zijn voor Surabhi om Hem te plezieren. Als Surabhi niet zou gaan, zou Krsna niet tot bedaren worden gebracht en zou hem daarom straffen. Aldus nam Indra beschutting van Surabhi, achter haar lopend, en ze benaderden beiden Krsna. Krsna zei, “O Moeder, u ben gekomen!” Surabhi zei, “Ja. Ik heb mijn zoon met me meegenomen. Ik verzoek U om hem alstublieft te vergeven.” Surabhi begon toen grote hoeveelheden melk te geven, en Indra, de halfgoden, en de grote wijzen die aanwezig waren begonnen toen Krsna te baden (abhisheka), net zoals wij hier vandaag gedaan hebben. Krsna werd toen erg tevreden en zei, “In de toekomst wil Ik het niet meer hebben dat Ik jouw onzinnige activiteiten moet tolereren. Voor je eigen bestwil dien je naar Navadvipa te gaan, en verricht daar, in het gezelschap van Surabhi, ascese. Op die manier zul je vergeven worden.” Zo begreep Indra dat Krsna de Allerhoogste Godspersoon was.

Tot op het moment van die abhiseka, stond Krsna bekend als Yasoda-nandana en Nanda-nandana Krsna. Nu zou Hij ook bekend staan als Govinda. Go duidt op gopa, gopi, go (koe), govatsa (kalf) en Veda. Krsna schenkt plezier aan al deze go’s en Hij beschermt ze ook; daarom is Zijn naam Govinda. Govinda en Govardhana zijn in dezelfde lijn: Hij heeft dezelfde taak, dezelfde functie, als Giriraja Govardhana (vardana betekent ‘voeden’).

Nu is onze Govardhana-puja voltooid. Giriraja is Krsna Zelf; en bovendien, Hij is uit het hart van Radhika gekomen. Hij kan zeer eenvoudig al onze verlangens vervullen, en hij kan zelfs krsna-prema schenken. Hij doet dat slechts zeer zelden, maar hij kan het wel.

We dienen ons ook te herinneren dat de Annakuta Mohotsava ook door Srila Madhavendra Puripada werd verricht, zoals we zagen in het toneelstuk. Madhavavendra Puri ging naar Vrajabumi, Vrndavana, en daar verbleef hij aan de oevers van Govinda-kunda bij Govardhana. Op een dag, nadat hij zijn bad had genomen, zat hij onder een boom aan de oever van Govinda-Kunda. Krsna kwam daar in de gedaante van een koeherdersjongen naar hem toe en zei tegen hem, “Oh, waarom zit u daar te verhongeren. Niemand verhongert hier. Mijn moeder heeft wat melk gestuurd. Drink het alstublieft.”

Madhavendra Puri dacht, “In mijn hele leven heb ik me tot geen enkel mens aangetrokken gevoeld, en vooral tot geen enkele vrouw, maar nu voel ik me aangetrokken tot deze jongen. Wie is Hij?” Hij nam de melk en begon te huilen, zijn hart smeltend. Toen riep hij uit, “Oh! Die koeherdersjongen was in werkelijkheid Krsna, en nu heeft Hij mij verlaten.” En hij huilde bitter.

In het laatste deel van de nacht had Madhavavendra Puri een droom. In die droom zag hij diezelfde jongen, diezelfde Gopala, naar hem toekomen en zeggen, “Ik hier al een hele lange tijd op jou aan het wachten in deze struik; en nu ben je gekomen. Ik heb erg veel honger en heb het heel warm. Maak alsjeblieft een temple voor Mij, en verricht Mijn abhiseka ceremonie en Annakuta festival (festival waarbij er gekookte rijst is die als een kleine berg wordt opgestapeld) zodat Ik Me tevreden zal voelen.” Toen Madhavavendra Puri wakker werd, richtte hij zijn geest op het uitvoeren van het bevel van de Heer. Na zijn ochtendbad verzamelde hij een aantal dorpelingen en samen gingen ze naar de kunja waar Gopala aan het wachten was en die kunja is er vandaag de dag nog steeds, in de buurt van Govardhana. Na de dichtbegroeide struiken te hebben verwijderd, groeven ze Hem zeer eenvoudig op en brachten Hem naar de top van top van Govardhana Heuvel. Ze bouwden daar een troon van stenen – een deel voor de zitplaats en een deel om Hem van achteren te steunen. Daarna begonnen ze Hem te aanbidden.

Annakuta werd enkele maanden lang uitgevoerd. Vele rijke personen uit Mathura hoorden dat Gopala was aangekomen en zij werden heel blij. Ze brachten allerlei soorten parafernalia mee, zoals goud, kleding, geurtjes en bhoga. Er werd dagelijks gekookt voor Thakurji, en voor maanden aan een stuk eerden lakhs en lakhs aan mensen de maha-prasadam van Gopala op die plek.

Na 2 jaar verscheen Gopala wederom in een droom tot Madhavavendra Puri en zei, “Ik ben tevreden gestemd door al je offeringen aan te nemen, maar Mijn lichaam is nog steeds heet. Kun je malaya-candana sandelhout halen uit Jagannath Puri?” Aldus ging Madhavavendra Puri wederom op pad om de verlangens van de Heer te vervullen.

Wij mogen ons zeer gelukkig prijzen dat we ons in de lijn van Madhavavendra Puri bevinden. Ieder jaar, in de maand van Kartika, nemen we de Annakuta Mohotsava (festival) van Giriraja Govardhana in acht, en honderden toegewijden doen er aan mee. Daar aanbidden we Giriraja Govardhana Zelf, niet een gedeelte (zoals Govardhana-sila). Hoewel een deel van Govardhana en Govardhana Heuvel Zelf eigenlijk één zijn, heeft Govardhana Heuvel in Vrndavana toch een speciale glorie.

In Vrndavana aanbidden we Govardhana met vele ponden, niet slechts een beetje, melk, ghi, en yoghurt, met vele soorten bereidingen – zelfs meer dan hier in Badger. Velen van jullie zijn naar onze Kartika-vrata geweest en hebben dit festival persoonlijk gezien. We zijn zo fortuinlijk om eraan deel te nemen. We zullen dit festival ieder jaar blijven verrichten; en we zullen dit doen tot ons leven in deze wereld voorbij is. We kunnen geen zuivere bhakti krijgen zonder de genade van Govardhana.

Vele zoete transcendentale bezigheden vinden plaats bij Govardhana. Bijvoorbeeld, Srimati Radhika, Lalita en Visakha en de andere gopi’s zijn op weg naar het vuuroffer van Bhaguri Rsi. Tijdens hun reis is er een discussie met Krsna. Krsna wil ze tegenhouden en ze een tol laten betalen, de gopi’s verslaan Hem, en Hij moet Zich verontschuldigen. Er is zoveel geschiedenis daar, en het komt allemaal in onze geest en harten.
Waar je ook maar bent, kun je Giriraja aanbidden via de geest en bidden:

krsna-prasadena samasta-saila-
samrajyam apnoti ca vairino pi
sakrasya yah prapa balim sa saksad
govardhano me disatam abhistam

“Moge Govardhana Heuvel mijn diepste verlangen vervullen –om darsana te verkrijgen van Sri Radha en Krsna’s lila’s. Door de genade van Sri Krsna werd Govardhana de Keizer van alle bergen, en ontving de offerandes die bedoeld waren voor Indra ondanks de vijandigheid van Indra.”

(Sri Govardhanastakam, vers 1)
yatraiva krsno vrsabhanu-putrya
danam grhitum kalaham vitene
sruteh sprha yatra mahaty atah sri
govardhano me disatam abhistam

“Een wegentol eisend, ruziede Krsna enkele uren lang bij Dan Ghati met de dochter van Vrsabhanu Maharaja. Rasika-bhakta’s die Govardhana bezoeken verlangen er naar om naar die zoete prema ruzie te luisteren. Moge die Govardhana mijn verlangen vervullen zodat ik ook die verbale ruzie kan horen.” (Sri Govardhanastakam, vers 3)

Deze gebeden zullen net zoveel voor je doen als het aanbidden van Govardhana Zelf, omdat er vele soorten gemoed in hen zit ingesloten. Probeer op deze manier te bidden. Dit is bhajana.
Gaura premanande.

No comments yet.

Leave a Reply