BHAGAVAD-GITA zoals ze is

De Bhagavad-gita (Het lied van God) is niet alleen een van de grootste spirituele en filosofische klassiekers ter wereld, maar ook de essentie van de vedische wijsheid van India over het spirituele wezen van de mens, zijn gebondenheid in de cyclus van geboorte en dood, en uiteindelijk zijn relatie met God. In deze dialoog van zevenhonderd verzen onderwijst Sri Krsna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die kennis aan Arjuna, Zijn vriend en toegewijde. Maar hoewel hun gesprek plaatsvond in een ander tijdperk en te midden van vijandige legers op het slagveld van Kuruksetra, richt Sri Krsna Zijn boodschap tot alle tijden en mensen. In tegenstelling tot andere versies van de Bhagavad-gita brengt deze editie van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada de diepzinnige boodschap van Sri Krsna over zoals ze is. Met meer dan vijftig miljoen gedrukte exemplaren in meer dan vijftig talen is de Bhagavad-gita zoals ze is de meest gelezen editie van de Gita ter wereld.

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada vertegenwoordigt Sri Krsna in een ononderbroken lijn van zelfgerealiseerde spiritueel leraren.

“Komt mij persoonlijk enige verdienste toe, dan alleen omdat ik geprobeerd heb de Bhagavad-gita te presenteren zoals ze is, onvervalst”

De Bhagavad-gita is het betekenisvolle authentieke werk dat ruim 5000 jaar geleden opgetekend werd en de essentie weergeeft van de Veda’s, de heilige Sanskrietteksten, de oorspronkelijke kennis van de mensheid. Maar weinig teksten blijven door de millennia heen in levendige herinnering. Het zegt iets over het belang van de Gita. Wat de Bhagavad-gita zoals ze is onderscheidt van alle andere Gita-vertalingen, is dat ze de kennis onveranderd doorgeeft via een opeenvolging van authentieke leraren. Dit is de methode voor een juist begrip die de Gita zelf voorschrijft (Bg. 4.34). Het is deze manier van ongekleurd lezen die de Gita verheft boven “gewoon een mooi verhaal”, waaruit ieder naar believen (zijn eigen) interessante lessen kan halen, al naargelang het “goed aanvoelt”.

Als de Gita met dit gepaste respect wordt benaderd, is ze een gezaghebbend werk dat in staat is de pijn van onwetendheid weg te nemen. De therapie werkt als de lezer waarheidlievend is en zijn vertrouwen aan de authenticiteit en de heiligheid van het boek geeft. De Gita begint met de dramatische scene waarin de heldhaftige krijger Arjuna volkomen van streek is door de complexiteiten van zijn leven. Wanneer hij tot de conclusie komt dat hij er alleen niet uitkomt, aanvaardt hij Krishna als zijn geestelijk leraar. In de eerste hoofdstukken geeft Krishna een inleiding op de verschillende paden van zelfverwerkelijking en legt Hij uit hoe het lichaam verschilt van de ziel. De geest is het centrum van alle gedachten, en wie de geest en daarmee de zintuigen leert beheersen in plaats van erdoor te worden beheerst, is een yogi.

De meest verhevene van alle yoga methoden is bhakti-yoga, ofwel liefdevolle dienst aan de Allerhoogste Genieter. Het levend wezen is volmaakt gelukkig in deze natuurlijke positie, in dienst verbonden met zijn energiebron, zoals een vis in het water. Inderdaad, iemand die Krishna kent en aanvaardt als de Allerhoogste eigenaar en genieter en als de beste vriend van alle levende wezens, is altijd voldaan in zichzelf, omdat hij tot het hoogste begrip van geluk is gekomen. Hij begrijpt dat Krishna ook de eigenaar van zijn zintuigen is en werkt daarom voor de voldoening van Zijn zintuigen. En als deeltje van die Allerhoogste Genieter is het levend wezen zo zelf ook helemaal voldaan, zoals alle delen van een een boom gevoed worden als we water gieten op de wortels. Onthechting van de resultaten van onze handelingen, wetend dat Krishna ons tot elke handeling in staat heeft gesteld en ervan de Genieter is, is een essentiële levensrealisatie die de hoogste vorm van vrede teweegbrengt. Krishna spoort ons opnieuw en opnieuw aan ons leven in dienst van Hem te stellen omdat we daarmee volmaakte harmonie bereiken. De Gita heeft de tand des tijds doorstaan, omdat het verhaal van alle tijden is. Iedereen raakt wel eens verzeild in een verbijsterende levenssituatie.

Als we in zo’n geval het vertrouwen in onze eigen denk-constructies opgeven, toont Krishna ons de uitweg. Na zijn overgave aan Krishna was Arjuna niet enkel van zijn depressie af, maar stonden de haren hem te berge van extase. Dat is het effect van de Bhagavad-gita. Gewapend met kennis kijken we anders tegen de realiteit van ons leven aan. We zien de zaken dan in het juiste licht en dat bespaart ons onnoemelijk veel leed, voortvloeiend uit gedachtespinsels van een onbeheerste geest. Met een onbeheerste geest beangstigen ons zaken die er niet zijn, en wat er wel is, zien we niet, verblind als we zijn door angst en onrust. Overal waar de Gita wordt bestudeerd, daar behaalt moraliteit de overwinning en zal er altijd voorspoed en overvloed zijn. En dit is Krishna’s opinie (Bg. 18.78).

“Wanneer twijfels me achtervolgen, wanneer teleurstellingen me in het gezicht staren en ik geen enkele glimp van hoop zie, dan wend ik mij tot de Bhagavad-gita en vind ik een vers dat me troost bied; te midden van de meest tragische omstandigheden kan ik dan weer lachen. Degenen die op de Gita mediteren zullen er iedere dag weer nieuwe vreugde aan beleven en er nieuwe betekenissen in vinden.”

Mahatma Gandhi

“Een vriend van mij en ikzelf hebben een indrukwekkende dag beleefd aan de Bhagavad-gita. Het was het belangrijkste boek. Het was alsof er een wereldrijk tot ons sprak, niet iets gerings of onwaardigs, maar eerder iets groots, sereen en samenhangend, de stem van een oude intelligentie die in een ander tijdperk met een ander karakter over dezelfde vragen had nagedacht die ook ons bezighouden en die daarop antwoorden gevonden had.”

Ralph Waldo Emerson

Wanneer ik de Bhagavad-gita lees, is de enige vraag die overblijft hoe God het universum heeft geschapen. Al het andere lijkt overbodig.”

Albert Einstein

No comments yet.

Leave a Reply