Author Archive | Admin-BYC

Redenen voor de komst van Sri Caitanya Mahaprabhu en zijn verlangens

4 Redenen voor Mahaprabhu’s komst 1ste Interne reden was om Zichzelf te proeven unnatta ujjvala (hoogste, briljant schijnende) rasa. 2de Interne reden om het luide geroep van Sri Advaita Acarya te beantwoorden. Dit is duidelijk geschreven (door Srila Rupa Goswami) in het 4de vers Adi Lila Hoofdstuk.1 van C.C. anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ […]

Continue Reading 0

Nieuwjaarswensen voor de Ziel!

Nieuwjaarswensen voor de Ziel. Trindandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Hilo, Hawaii: January 1, 2007 Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar. Het nieuwe jaar dat we nu vieren is op basis van Westerse berekeningen. Dit heeft voornamelijk invloed op ons fysieke lichaam en geest daar de mensen in de Westerse wereld erg […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Cursus voor iedereen (download)

Beste mensen, Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga! Alle eer aan Sri Sri Radha-Vinod-Bihariji! ya idam paramam guhyam mad bhaktesv abhidhasyati bhaktim mayi param krtva mam evaiayaty asamsayah na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah bhavita na ca me tasmad anyah priyataro bhuvi (Bhagavad-gita 18.68-69) Degene die deze meest vertrouwelijke kennis van de […]

Continue Reading 1

Gita Jayanti

GITA JAYANTI [Dit jaar, 2021, valt Gita Jayanti op dinsdag 14 december. Op 28 november 2009, op de dag van Ekadasi, woonde Srila Gurudeva de internationale Conferentie over Bhagavad-gita en Sri Gita Jayanti,die werd gehouden in het Rabindran Tagore Instituut, bij. Binnen het auditorium werd voorgesteld aan vele personen van aanzien, waaronder ministers en pandits […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 2 vers 12: Ben ik het lichaam of een ziel?

na tv evaham jatu nasam / na tvam neme janadhipah na caiva na bhavisyamah / sarve vayam atah param tu eva—zeer zeker; na—nooit; jatu—op enig moment; aham na asam—bestond Ik niet; na—noch; tvam—jij; na—noch; ca—ook; ime—deze; jana-adhipah—koningen; na—noch; atah param—in de toekomst; sarve vayam—wij allemaal; eva—zeker; na bhavisyamah—zullen niet bestaan. Nooit was er een tijd […]

Continue Reading 0

Gita Mahatmya Hoofdstuk 1

Gita Mahatmya – heer Shiva’s verheerlijking van de Bhagavad-Gita in de Padma Purana. Parvati (de vrouw van heer Shiva) zei eens tegen haar man: “Mijn beste echtgenoot, jij kent de volledige transcendentale waarheid. Door jouw genade heb ik gehoord over de roem van Heer Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wees nu zo goed om me […]

Continue Reading 0

Gratis download Nederlandse Srimad Bhagavad Gita vertaling door Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Allereerst bied ik mijn gebeden aan tot Śrī Guru, de Vaiṣṇava’s en Bhagavān. Smekend om hun genadevolle zegeningen, leg ik deze gunstige invocatie tot deze huidige editie van Śrīmad Bhagavad-gītā voor. Onze enige raadgever en beschutting in deze poging zijn de oorzaakloze genade en gunstige zegeningen van onze […]

Continue Reading 0

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers Passages uit een Buitengewone Uiteenzetting door Tridandiswami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Invocatie om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya caksur unmiltam yena tasmai sri-gurave namah Ik bied mijn nederige eerbetuigingen aan mijn dierbare spirituele meester die met zuivere spirituele kennis mijn bewustzijn, dat verblind was door het duister van onwetendheid, heeft verlicht. […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 1 vers 39 t/m 43: Het resultaat van goddeloosheid in de familie

Bhagavad Gita 1.39 kula-kṣaye praṇaśyanti, kula-dharmāḥ sanātanāḥ dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam, adharmo ’bhibhavaty uta Vertaling: Door de vernietiging van de dynastie zal de eeuwige familietraditie verloren gaan, waardoor de rest van de familie in goddeloosheid vervalt. Commentaar: Het varṇāśrama-stelsel kent veel principes van religieuze tradities die de leden van een familie helpen om op de […]

Continue Reading 0