Speciale gast uit Vrindavan

“De heerlijkheid van de Vaisnava’s of bhakta’s wordt in alle sastra’s overvloedig beschreven. Zonder omgang met bhagavad-bhakta’s kan men zich geen bhakti verwerven en zonder bhakti kan men zich Bhagavan niet verwerven. Indien men niet in gezelschap van toegewijden hoort en zingt, kan, ook al is bhakti aanwezig, deze bhakti niet rijpen tot het niveau van bhava en prema.”

Continue Reading 2

Naleving van Purusottam maand

In India volgen we deze Purusottam maand in de aanwezigheid van Purusottam, in Zijn eigen plaats, Nilacal in Jagannath Puri [Purusottam-ksetra]. Toegewijden brengen hier één maand door en volgen enige regels and bepalingen en staan vroeg op in de ochtend om 4:00 uur. Degenen die Krsna-bhakti willen en degenen die Purusottam maand willen naleven, handhaven vele regels vanaf het begin van de maand.

Continue Reading 0

BhakTI-TV & Radio

BhakTI-TV & Radio is een initiatief wat gericht is om het grootschalig publiek op een heldere wijze via Radio en Televisie een gevarieerd informatiepakket aan te bieden op gebied van de eeuwenoude traditionele Indiase Vaishnava filosofie.
De programmering is afwisselend en speelt in op de groeiende vraag, bij jong en oud, naar uitleg over verschillende spirituele onderwerpen.

Continue Reading 0

Sattvisch koken op OHM TV

Het Hindoeïsme gaat uit van een balans tussen lichaam en geest . Om balans tussen lichaam en geest te bereiken kijken we ook naar voedsel. Binnen het Hindoeïsme kennen we o.a. de begrippen vegetarisme en sattvisch voedsel die hierbij behulpzaam zijn. Wat is sattvisch voedsel?

Continue Reading 0

Boezemvrienden

De splitsing die in 1996 plaats heeft gevonden heeft, net als de splitsing van de Gaudiya Math in 1940, ervoor doen zorgen dat de missie van Caitanya Mahaprabhu nog breder en groter wordt uitgespreid. We kunnen uren stilstaan en pagina’s volschrijven met wat er allemaal verkeerd is gegaan, maar als we kijken naar het gigantische voordeel, smelt het allemaal weg als sneeuw voor de zon.

Continue Reading 0