Een ander geloof

Het Opperwezen kent niet slechts één Vorm. Ik buig dan ook diep voor Zijn gedaante zoals ik dat hier voor me zie. En ik bid tot mijn Heer die deze gedaante heeft aangenomen, dat Hij er voor zorg draagt dat mijn liefde voor Hem toeneemt in de Vorm zoals ik Hem ken.

Continue Reading 0

Japa Retreat met Tridandi Swami in Nederland

Swami BV Tridandi is een ingewijde sannyasi in de Vedische bhakti-traditie en brengt meer dan 30 jaar ervaring in bhakti-yoga en japa-meditatie, veelal opgedaan in India onder de liefdevolle inspiratie van zijn leraar Srila Narayana Gosvami Maharaja.

Continue Reading 0

Sponsor publicatie van de Bhagavad-gita

Geachte vrienden, spirituele zusters en broeders, Onze spirituele geestelijke leraar Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami maharaja heeft vele spirituele boeken geschreven en geplubiceerd in het Hindi en in vele andere talen over o.a. de leringen van Bhakti- Yoga. Zijn wens is om zijn boeken z.s.m. te publiceren in het Nederlands. In september 2010 streven we ernaar de […]

Continue Reading 0

Wie is Heer Nrsimhadev?

Vandaag is de gunstige verschijningsdag van Heer Nrsimhadev. Wie is Nrsimhadev? Hij is Krsna Zelf: “Kesava dhrta narahari rupa” Kesava is een naam van Krsna wat betekent dat hij fijn haar heeft. Heer Nrsimhadev is diezelfde Kesava, maar niet direct. Hij is niemand anders dan….

Continue Reading 4

Waar zijn de opnames?

Dit is het 2e deel in het vervolg van een artikel geschreven door Sripad Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj als antwoord op het recent gepubliceerde verslag van de GBC over het laatste gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen Srila Prabhupada en Srila Narayan Maharaj. Sripad Bhagavat Maharaj was persoonlijk aanwezig bij dit gesprek en geeft stapsgewijs harde feiten als bevestiging van de intieme relatie tussen deze twee Vaisnava Acarya’s.

Continue Reading 0