Dierenethiek

Het doden van onschuldige weerloze en zwakke dieren is wreed. We eten beslist geen leeuwen of wolven uit zelfverdediging. Integendeel: we negeren deze dieren en slachten onschuldige tamme dieren die geen stekels of tanden hebben om ons te verwonden. Terwille van een beetje vlees beroven we hen van zon en levensduur waar ze als levende wezens recht op hebben.

Het aantal dieren dat in de V.S. gedood worden voor vlees bedraagt 500.000 dieren per uur.

Het beroep van de slachthuiswerker of slager wordt het snelst opgegeven.

Het beroep met de meeste “on-the-job” verwondingen in de V.S. is die van de slager.

De kosten om een dier bewusteloos te maken voor het slachten door middel van een zg. “captive bolt pistol” bedraagt 1 dollarcent. De reden gegeven door de vleesindustrie voor het niet gebruiken van de “captive bolt pistol”: te duur !

Het korte leven dat de slachtdieren hebben is onnatuurlijk en ellendig: ze worden opgefokt met groeistimulerende middelen op wrede wijze en zonder verdoving gecastreerd en of volgespoten met allerlei hormonen. Ze krijgen abnomale voeding die bedoeld is ze vet te mesten of hun vlees blank te houden. Zg. Overbodige lichaamsdelen z.a. staarten, hoektanden en snavelpunten worden afgeknipt of afgebrand. Krijsende dieren worden met mokerslagen of elektrische schokken verdoofd, of met een penapparaat behandeld. Ze worden aan één achterpoot gehezen en op transportbanden door de helse fabrieken vervoerd. Hoewel ze nog steeds in leven zijn, wordt hun keel doorgesneden en terwijl ze langzaam doodbloeden wordt het vlees van ze afgesneden. Is het geen blijk van een helse mentaliteit om vlees te eten?

Grote zielen, wijsgeren, filosofen en andere grote persoonlijkheden zijn altijd al voorstanders van het vegetarisme geweest. Enkele van ze zijn: Pythagoras, Ptutharchos, Socrates, Plato, Clemens van Alexandrië,’ Mahatma Gandhi etc. etc. Waarom treden we niet in hun voetsporen ?

Pythagoras zegt: ” Zij die dieren doden om hun vlees te eten, hebben eveneens de neiging hun eigen ras te vermoorden.

Plutarchos (Romeinse auteur) daagt de vleeseter uit: Als jullie er zo van overtuigd zijn dat jullie door de natuur voorbestemd zijn om vlees te eten, doodt dan eerst zelf wat jullie willen eten. Doe het echter uitsluitend met eigen middelen en zonder hulp van een slagersmes, knuppel of bijl.”

Laat ieder die een voorstander is van dierlijk voedsel zichzelf dwingen een afdoend experiment uit te voeren om te kijken of hij daar inderdaad van nature voor bestemd is; laat hein zoals Plutarchos aanbeveelt, een levend lam met zijn tanden aan stukken scheuren en zijn dorst lessen door zijn hoofd in de organen van het dier te drukken en het dampende bloed te drinken …. dan, en slechts dan alleen, is hij consequent “, zegt dichter Shelley in zijn “A Vindication of Nalional Die!”

We zijn bang voor geweren, bommen en raketten van de vijand, maar kunnen we onze ogen dan wel sluiten voor het leed en de angst die we zelf veroorzaken door het slachten van meer dan 1,6 miljard tamme zoogdieren en 11,9 miljard stuks pluimvee voor menselijke consumptie? Jaarlijks worden triljoenen vissen gedood, om dan nog te zwijgen van de tientallen miljoenen dieren die jaarlijks hun einde vinden in de geautomatiseerde martelkamers van de medische en cosmetische research-laboratoria, of die afgeslacht of doodgeknuppeld werden voor hun vacht of huid, of waar gewoon voor de sport op gejaagd wordt. Kunnen we dan het feit ontkennen dat deze gewelddadigheden ook ons meer gewelddadig en wreed maken.

Leonardo da Vinci:

De mens is werkelijk de koning der beesten, want zijn wreedheid overtreft de hunne. Wij leven door de dood van anderen. We zijn levende begraafplaatsen

De FAO* Production Yearbook  levert de volgende statistieken over het aantal dieren dat  wereldwijd wordt afgeslacht:

Volgens recente cijfers van de FAO worden er 1.585 dieren per seconde geslacht in de wereld.

Het betreffen onder andere 45 miljard kippen, 2.2 miljard eenden en 1.2 miljard varkens per jaar. Nederland is 1 van de grootste dierslachters met meer dan 400 miljoen dieren (exclusief vissen). .

In totaal worden jaarlijks meer dan 50 miljard dieren geslacht. China en de Verenigde Staten zijn de grootste dierenslachters met respectievelijk 10.5 miljard en 9.5 miljard dieren. Van de meest gedupeerde diersoort, kippen, waren de grootste slachters: VS 8.7 miljard, China 6.9 miljard, Brazilie 5.3 miljard, India 1.6 miljard, Mexico 1.2 miljard, Indonesie 1.2 miljard dieren. Nederland slacht 400 miljoen kippen per jaar. De wereldvleesproductie globaliseert in hoog tempo. Vlees wordt tegenwoordig uit alle hoeken van de wereld gehaald en naar de andere hoeken van de wereld gebracht. Ook in Nederland ligt in winkels, hoewel nog veelal Nederlands vlees, ook steeds meer vlees uit bijvoorbeeld Thailand en Brazilië.

* recente cijfers zijn te vinden op www.fao.org

No comments yet.

Leave a Reply