Uitnodiging Eindejaars Satsang programma met Sripad BV Vishnu Maharaja uit India zaterdag 28 december 2019

B.V.Visnu maharaja is geboren in West Bengalen op 23-01-1979. 

Zijn ouders waren toegewijden, maar niet in de lijn van Sri Caintanya Mahaprabhu. Toen hij 14 jaar oud was kwam een groep predikers van de Devananda Gaudiya Matha in zijn dorp prediken. In zijn hart kwam het gevoel op dat hij ook een sadhu wilde zijn. Op een dag in hetzelfde jaar, ging hij in plaats van naar school, naar Navadvipa. Hij ontmoette Srila Vamana Gosvami Maharaja in de Devananda Gaudiya Math.

Na 3 maanden kreeg hij Harinam en diksa initiatie tegelijkertijd van Srila Vamana Gosvami Maharaja en de naam Radhe Syama.  Daarna heeft hij de order van zijn Gurudeva gekregen om naar Mathura te gaan naar Srila BV Narayana Gosvami Maharaja. Hij heeft in de Kesavaji Math als brahmachari geleefd en gestudeerd.  Hij is heel goed in arati, puja, vuuroffers, koken etc.

Later heeft hij zijn seva voortgezet in Sri Rupa Sanatan Gaudiya Matha Vrindavana. Hij heeft ook Sanskriet gestudeerd. Hij kent alle slokas van de Gaudiya kantahara uit zijn hoofd en is welbekend met alle geschriften zoals de Bhagavatam, Gita, Ramayana en alsook andere boeken. Hij heeft de leiding van de tempel in Haridvara en predikt over heel India, Australië, New Zeeland en Fiji.  Hij heeft goede banden met Ramchandra prabhu en geeft een paar keer per jaar Bhagavat Saptah in de Raman Bihari Gaudiya Math New Delhi.  Hij heeft dit jaar sannyasa genomen van een discipel van Paramgurudeva Srila B.P. Kesavaji Gosvami Maharaja, Madhusudan maharaja – een oom van de welbekende Sripad BV Van Maharaja. 

No comments yet.

Leave a Reply