Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ki Jaya! Jaya Srila Gurudeva!

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami vandana (eerbetuiging)

Namah om visnupadaya radhikayai-priyatmane
Sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Ik breng mijn pranams aan Om Visnupada Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die Srimati Radhika zeer dierbaar is.

Sri-Krishna lila kathane sudaksam audarya-madhurya gunais ca yuktam
Varam varenyam purusam mahantam narayanam tvam sirasanamami

Srila Narayana Maharaja is expert in het beschrijven van Krishna-lila. Hij is gezegend met de eigenschappen van grootmoedigheid en zoetheid, en hij is de beste der grote zielen. Omdat hij altijd Krishna’s zoetheid proeft, is hij in staat om die zoetheid aan anderen door te geven. Ik buig me voor hem neer en leg mijn hoofd aan zijn lotusvoeten.

Tridandinam bhakta-siromanim ca sri-krsna padabja dhrtaika-hrdi
Caitanya-lilamrta-sara saram narayanam tvam satatam prapadye

Srila Narayana Gosvami Maharaja, het kroonjuweel der tridandi-sannyasi’s, houdt de lotusvoeten van Radha en Krishna altijd in zijn hart, met name wanneer Krishna Srimati Radhika dient. Hij mediteert diep op Sri Caitanya Mahaprabhu en de diepere redenen voor Zijn verschijnen. Ik buig me neer aan de lotusvoeten van Srila Narayana Gosvami Maharaja, die ontelbare bovenzinnelijke eigenschappen bezit.

Geboorte en kindertijd

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja werd geboren op 19 februari 1921 op de dag van amavasya (nieuwe maan). Hij verscheen in een hoog ontwikkelde en gerespecteerde brahmana-familie in het beroemde dorp Tivaripura in het Boksar- district van Bihar. Tivaripura was gelegen aan de oever van de heilige rivier de Ganges, maar deze heeft sindsdien haar loop veranderd en ligt nu op enige afstand verwijderd. Tivaripura is een dorp waar alleen brahmanen wonen; iedereen is er geleerd en welvarend. Het gebied is befaamd als de plaats waar Heer Ramacandra en Visvamitra Muni kwamen en de demon Taraka doodden.De naam van Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Naryana Maharaja in zijn purvasrama was Sriman Narayana Tivari. Zijn vaders naam was Pandita Balesvarnatha Tivari en zijn moeders naam was Srimati Laksmi Devi. Beide ouders waren vroom, liefdadig, waarheidslievend en bovenal Vaisnava’s van de Sri Sampradaya. De bewoners van de nabijgelegen dorpen hadden grote achting voor ze.Zijn ouders gaven hem de naam Sriman Narayana. In de toekomst zou deze naam bekendheid krijgen. Iedereen noemde hem echter Bholanatha, omdat hij als kind zeer vredig was..In zijn kindertijd gaf hij blijk van een bijzondere aantrekking tot dharma; hij chantte altijd uit zichzelf de naam van Bhagavan, zonder daartoe enige opdracht of aanwijzing te hebben ontvangen. Als kind had hij vele malen de gelegenheid om zijn vader te vergezellen om aan kirtana en pravachana-bijeenkomsten deel te nemen.Thuis werd er gelezen uit het Srimad-Bhagavatam, de Gita, Mahabharata en andere geschriften, en de jongen luisterde er graag en met groot geloof naar. In feite leerde hij het Ramayana, de Mahabharata en andere verhalen volledig uit het hoofd. Niet voor niets zegt men: “Komende gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.”

Jeugd en initiatie
Na basisonderwijs te hebben genoten op de dorpsschool, bezocht hij Boksar High School, zo’n 7.5 kilometer verderop. Iedere dag liep hij naar en van school. Ondanks deze moeilijkheid was hij vanwege zijn buitengewone intelligentie altijd de beste of tweede van de klas. Hij had ook een speciale aantrekking tot atletiek. Hij was staatskampioen en ontving vele prijzen terwijl hij op de middelbare school zat.Na het behalen van zijn diploma, besloot hij zijn studie niet voort te zetten. Vanwege zijn atletische vaardigheden verkreeg hij met gemak een goede positie bij de politie. Na drie of vier jaar overheidsdienst in de stad Sahibaganja in Bihar, ontmoette hij Mahamahopadesaka Sri Narottamananda Brahmacari Bhaktisastri Bhaktimalaji, een prediker van de Sri Gaudiya Samiti.Sri Narottamananda, Pujyapada Bhaktikusala Narasimha Maharaja, Sri Jagannatha dasa Babaji Maharaja, Sri Radhanatha Dasadhikari en Sri Premaprayojana Brahmacari predikten destijds op grote schaal suddha-bhakti en harinama in Sahibaganja. Tivariji woonde hun bijeenkomsten dagelijks bij en luisterde vol geloof naar het Srimad-Bhagavatam.Soms luisterde hij samen met Sri Narottamananda de hele nacht door naar hari- katha. Het luisteren naar krachtige hari-katha in het gezelschap van zuivere Vaisnava’s had grote invloed op Tivariji’s leven. Tengevolge van zijn aangeboren religieuze instelling, veranderde zijn leven volkomen. Toen de groep predikers wegging, begon hij één lakh (100.000) harinama maha-mantra’s per dag te chanten. In zijn hart ontwaakte langzaam een natuurlijke onthechting van de materiële wereld.Tegen die tijd werd hij overgeplaatst naar een overheidspositie in Rajmahal aan de oever van de Ganga, niet ver van Ramakeli (de plaats die geheiligd is door de lotusvoeten van Sri Caitanya Mahaprabhu, Sri Rupa Gosvami en Sri Sanatana Gosvami). Ondertussen was hij volledig onthecht geraakt van de materiële wereld. Hij probeerde zich terug te trekken uit de politiedienst, maar zijn superieuren, die uitermate tevreden waren over zijn taakvervulling, weigerden zijn ontslagbrief te aanvaarden.Terwijl deze gebeurtenissen zich voltrokken, had hij een geregelde briefwisseling met Paramaradhyatama Sri Srimad Bhakti Prajñana Kesava Gosvami Maharaja. Uiteindelijk wist hij, tegen het eind van 1946, met grote moeite zijn baan op te geven. Op dat moment verliet hij alleszijn ouders, broers, vrienden, vrouw, gezinsleden en al zijn bezittingenen gaf zich volledig, niskincana, over aan de lotusvoeten van Sri Gurudeva in Sri Navadvipa Dhama.

Guruseva en Sannyasa

Srila Bhakti Prajñana Kesava Gosvami MaharajaToen hij in Sri Navadvipa Dhama aankwam, was de jaarlijkse parikrama onderweg en voegde hij zich bij de groep. Op Phalguni Gaura Purnima, 1947, gaf Paramaradhyatama Srila Bhakti Prajñana Kesava Gosvami Maharaja hem harinama en diksa. Vanaf dat moment stond hij bekend onder de naam Sri Gaura-Narayana. Daarna, zijn belangstelling voor het horen van harikatha opmerkend, betrok Srila Gurudeva hem in zijn dienst. Al gauw schonk Srila Gurudeva hem ook de titel Bhaktabhandava, hetgeen ‘vriend van de toegewijden’ betekent, omdat hij alle Vaisnava’s altijd op zeer aangename wijze diende.Als Srila Kesava Maharaja ergens heen ging om te prediken of andere speciale taken te vervullen, liet hij zich altijd door Sri Gaura-Narayana vergezellen. Bij één zo’n gelegenheid liet Srila Gurupadapadma hem Gurudeva’s geliefde dienaar, Sri Anangamohana Brahmacari, verzorgen toen deze ziek werd. Maar nadat Anangamohana deze wereld verlaten had, hield Gurudeva Sri Gaura-Narayana opnieuw bij zich.Met Srila Guru Maharaja door het gehele subcontinent te reizen en te prediken, gaf hem een uitstekende gelegenheid om hari-katha te horen. Sri Gurudeva was ook erg blij om hem in bhakti-tattva te kunnen onderrichten.Hij had de zeldzame gelegenheid om met Srila Gurudeva parikrama te doen van alle belangrijke pelgrimsoorden in noord, zuid, oost en west India en over de heerlijkheid van de dhama’s te horen. Vooral van betekenis waren Sri Brajamandala, Sri Gaura-mandala en Sri Ksetra-mandala, hetgeen de heilige plaatsen zijn van Sri Krishna en Sri Gaurasundara, die schittert met de gemoedsstemming en luister van Sri Radha.Op een keer, toen Srila Gurudeva in het gezelschap van één van zijn Godsbroeders zat, zat Sri Gaura-Narayana ook vlakbij. Paramaradhyatama Sri Gurudeva keek in Sri Gaura-Narayana’s richting en zei: “Ik wil jou de rode kleding van sannyasa geven. Ik heb veel niet-Bengali Indiërs gezien; zij begrijpen de grote diepzinnigheid van Sriman Mahaprabhu’s verheven bhakti-siddhanta niet, met name wat betreft prema-tattva. Maar jij hebt je deze gemoedsstemmingen op een zeer ongekunstelde wijze eigen gemaakt. Sri Rupa, Sri Sanatana en veel van onze Gaudiya Vaisnava’s verbleven vele dagen in Braja, maar ze konden niet één bhakta uit Noord-India vinden die zich Sriman Mahaprabhu’s innerlijke gemoedsstemmingen kon eigen maken. Je bent zeer fortuinlijk.”Wenend viel Sri Gaura-Narayanaji neer aan de lotusvoeten van zijn guru en zei vol nederigheid: “Ik wijdt me volledig aan uw lotusvoeten. Ik neem overal afstand vande gehechtheid van mijn moeder, de genegenheid van mijn vader, de liefde van mijn vrouw en de vriendschap van mijn vriendenen offer dit aan uw lotusvoeten. U kunt me naakt houden, gekleed in een lendendoek, in witte kleding, in rode kleding, of u kunt me sannyasa geven. Houd me op de manier die gunstig voor me is. Nu behoor ik alleen nog aan u toe.”Bij het horen van deze woorden schoten ook Sri Gurudeva’s ogen vol tranen. Hij keek Sripada Sanatana Prabhu aan, die Sri Gaura-Narayana’s woorden ook gehoord had, en was sprakeloos. Wat Srila Gurudeva hierna besloot, was alleen aan hem bekend. Hij was even stil en vervolgde toen zijn hari-katha. Enige tijd later, op Gaura Purnima in 1952, ontving Sripada Gaura-Narayana Dasadhikari tridanda- sannyasa en werd bekend als Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja.In 1954 stelde Srila Kesava Maharaja hem aan als hoofd van de pas geopende tempel in Mathura genaamd Sri Kesavaji Gaudiya Matha. Srila Narayana Maharaja begon een deel van het jaar in Mathura door te brengen en het andere deel in Bengalen, in beide gebieden veelomvattende taken vervullend. Dit zette zich voort voor de periode van veertien jaar. Hij werd ook door Srila Kesava Maharaja benoemd tot vice-president van zijn instituut, de Sri Gaudiya Vedanta Samiti, en tot hoofdredacteur van zijn publicaties in Hindi en het maandblad Sri Bhagavat Patrika.In 1968 verliet Srila Kesava Maharaja deze wereld, en Srila Narayana Gosvami Maharaja verrichtte alle vereiste rituelen voor zijn samadhi (begrafenis). In deze periode begon Srila Narayana Gosvami Maharaja, als een nederige dienaar van de Sri Gaudiya Vedanta Samiti, ook met het organiseren van de jaarlijkse Karttika Vraja Mandala Parikrama, wat hij tot op de huidige dag is blijven doen.

Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

Een belangrijke relatie in het leven van Srila Narayana Maharaja vormde zijn omgang met Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, de wereldberoemde prediker van Gaudiya-Vaisnavisme en de Stichter-acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON).Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in Calcutta, 1947. In het begin van de vijftiger jaren nam Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, op uitnodiging van zijn godsbroeder Srila Bhakti Prajñana Kesava Maharaja, zijn intrek in de Sri Kesavaji Gaudiya Matha, waar hij enige maanden bleef. Door regelmatige devotionele uitwisselingen en diepe conversaties over de Vaisnava-filosofie, ontwikkelde Srila Narayana Maharaja een zeer intieme band met hem in deze periode, waarin hij hem zowel als zijn siksa-guru als zijn boezemvriend beschouwde.In 1959 initieerde Srila Bhakti Prajñana Kesava Maharaja hem in de heilige orde van sannyasa en gaf hem de sannyasa-naam en titel Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja. De Vedische vuurceremonie (yajña) en alle rituelen werden voltrokken door Srila Narayana Maharaja.Toen Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja naar het Westen ging om te prediken en erin slaagde om de eerste Radha-Krishna tempel in Amerika te openen, stuurde Srila Narayana Maharaja de eerste mrdanga-trommels en karatala’s naar hem om voor sankirtana gebruikt te worden. Hij stuurde ook Radha-Krishna beeldgedaantes en zijn Sanskriet-boeken voor vertaling.In zijn laatste dagen nam Srila Svami Maharaja Srila Narayana Gosvami Maharaja’s handen vol liefde en genegenheid in de zijne en liet hem beloven om zijn Westerse discipelen en volgelingen altijd te helpen bij het begrijpen en volgen van het diepe onderricht van de Vaisnava-filosofie zoals gepresenteerd door zijn gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Srila Narayana Gosvami Maharaja stemde nederig met dit verzoek in, hem beschouwend als één van zijn vereerbare siksa- guru’s.Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja verzocht Srila Narayana Gosvami Maharaja ook nog om de volledige zorg op zich te nemen voor alle rituelen voor zijn samadhi (begrafenis) na zijn heengaan. Deze beide verzoeken tonen duidelijk aan wat een vast en volledig vertrouwen hij had in Srila Narayana Gosvami Maharaja.Voor een periode van ruim twee decennia sinds zijn heengaan in november 1977, heeft Srila NARAYANA Gosvami Maharaja aan dit laatste verzoek standvastig gehoor gegeven door het verstrekken van heldere leiding en liefdevolle beschutting aan allen die hiervoor tot hem komen, en via het medium van zijn Engelstalige boeken geeft hij nu zijn louterende omgang en goddelijke realisaties aan alle oprechte waarheidszoekers over de hele wereld.

Vertaalwerk

Srila Narayana Gosvami Maharaja werd door zijn gurudeva verzocht om de boeken van Srila Bhaktivinoda Thakura vanuit het Bengali in zijn moedertaal, Hindi, te vertalen. Hij heeft aan dit verzoek voldaan door enige van de belangrijkste boeken van de Thakura te vertalen, zoals Jaiva Dharma, Caitanya-siksamrta, Bhakti-tattva-viveka, en Vaisnava-siddhanta-mala, om er maar een paar te noemen.Verder heeft Srila Narayana Gosvami Maharaja diepzinnige en verhelderende commentaren geschreven op diverse klassieke werken, zoals Bhagavad-gita, Bhakti-rasamrta- sindhu-bindu, Raga-vartma-candrika en Sri Manah Siksa. Hij schrijft op dit moment een uitgebreid commentaar op Sri Rupa Gosvami’s Ujjvala-nilamani.Hij blijft ook lezingen geven in het Hindi, Bengali en Engels, om zowel toegewijden als niet-toegewijden inzicht te geven in de diepe waarheden van de Vaisnava- siddhanta. Al zijn voordrachten worden opgenomen en geleidelijk op schrift gesteld en gecompileerd voor publicatie.Als resultaat van zijn onverzettelijke vastberadenheid om transcendentale literatuur te schrijven, vertalen en publiceren, worden dezelfde titels nu vertaald in het Engels, Spaans, Frans, Russisch en dozijnen andere talen, zowel in Oosterse als in Westerse landen. In de woorden van Srila Narayana Gosvami Maharaja:

“Het is voor ons werkelijk een grote eer en een bron van vreugde dat op dit moment de uitgebreide Gaudiya Vaisnava-literatuur in vele andere belangrijke talen verschijnt en het Gaudiya Vaisnavisme over de hele wereld gepropageerd wordt.”

Wereldprediking

Toen hij in 1993 in Calcutta was, vertelde Srila Vamana Maharaja aan Srila Narayana Gosvami Maharaja dat Srila Bhakti Prajñana Kesava Maharaja een speciale taak voor hem had weggelegd. Dit zou binnen de komende drie jaar gaan gebeuren, zei hij, en alleen Srila Narayana Maharaja zou het kunnen doen. Daarop antwoordde hij dat hij nu oud was, door vele ziektes geplaagd, en een hartpatiënt. Wat voor soort taak zou hij kunnen vervullen? Srila Vamana Maharaja vertelde hem dat hem in de loop der tijd alles duidelijk zou worden.

Drie jaar later, in 1996, toen Srila Maharaja voor het eerst een bezoek bracht aan Nieuw Vraja (een gemeenschap van toegewijden in Badger, Californië) tijdens zijn eerste tournee door Amerika, kon hij begrijpen wat Srila Vamana Maharaja bedoeld had. Huilend schreef hij hem een brief om hem dit te laten weten.

Srila Narayana Gosvami Maharaja predikt nu de heilige boodschap van Sriman Mahaprabhu door heel India en ook daarbuiten. Ondanks zijn hoge leeftijd maakt hij ieder jaar twee wereldtournees, waarbij hij de inwoners van de Verenigde Staten, Engeland, Rusland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Canada, Costa Rica, Venezuela, Australië, Maleisië, Fiji, Hawaiï en andere grote en kleine landen ter wereld zegent.

Al meer dan een halve eeuw demonstreert en belichaamt Srila Narayana Gosvami Maharaja het zuivere onvervalste leven van volkomen toewijding en liefdevolle dienst aan zijn Gurudeva, Sriman Mahaprabhu, en het Goddelijk Paar, Yugala-kisora, Sri Sri Radha-Krishna. Srila Narayana Gosvami Maharaja, als Hun intieme dienaar, blijft het pad belichten voor degenen die diep willen duiken in de extatische oceaan van Radha-dasyam, de dienst aan de schitterend mooie lotusvoeten van Sri Krishna’s innig geliefde Srimati Radhika.

One Response to Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ki Jaya! Jaya Srila Gurudeva!

  1. http://www.ask.com/ August 26, 2014 at 7:33 am #

    I’ve been surfing online more than three hours today,
    yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.

    In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as
    you did, the web will be much more useful than ever before.

Leave a Reply