Waarom de gemeenschap uit elkaar valt…

“Elke religieuze gemeenschap valt uiteen in kleine groepjes, en deze kleine groepjes zijn het ofwel heimelijk of publiekelijk oneens met elkaar, en zo verwarren ze de zachtaardige personen nog meer.

Wanneer we de oorzaak van al deze verstoringen proberen te begrijpen kunnen we tot slechts één conclusie komen: in plaats van het dienen van de grote Vastu, welke Bhagavan is, dienen we anderen of doen we alsof we anderen aan het dienen zijn.

Maar in werkelijkheid plaatsen we onszelf op de zetel van de Meester teneinde de dienst van anderen te begeren. Met andere woorden, we zijn zelfzuchtig en valselijk de neiging om te heersen over anderen aan het cultiveren.”

Zijne Goddelijke Genade
Swami Bhakti Bibudha Bodhayan Maharaja

 

No comments yet.

Leave a Reply