Kartik Maand 2021

Woensdag 20 oktober 2021 begint Damodara vrata, ook bekend als Urjja vrata, kartika seva en niyama-seva vrata. Het eindigt op Purnima, donderdag 18 november 2021.

Er zijn een aantal regels voor Damodara vrata gegeven in Sri Hari-bhakti-vilasa en andere Vedische geschriften. Elke dag, in de ochtend en/of avond horen we Damodarastakam te zingen. Voor de gehele maand moet iedereen als een brahmacari leven, simpele prasadam eren. Ook zijn er regels over het eren van prasadam. Bijvoorbeeld het vasten van mosterd. We dienen niet te liegen en we moeten proberen niemand te bekritiseren. De namen van Krishna dienen we een geregeld aantal rondes te chanten.

Urjja-vrata is één van de 64 onderdelen van bhakti en omdat dit weer een onderdeel van Caturmasya is, is het heel belangrijk om deze vier maanden volledig te volgen. Er zijn velen die Caturmasya vrata niet volgen waardoor ze geen ware volgelingen van Caitanya Mahaprabhu zijn. Waar Caitanya Mahaprabhu ook naartoe ging, Hij volgde altijd Caturmasya vrata.

In deze maand van Kartik tilde Krishna Govardhana op. Het was ook in deze maand dat moeder Yasoda Krishna had vastgebonden. Kamsa was verslagen in deze maand. Druva Maharaja begon zijn tapasya (boetedoening) in deze maand. Radha-kunda en Syama-kunda zijn verschenen in deze maand.

Het belangrijkste spel-en-vermaak van Krishna met de gopi’s, de rasa-dans begon op de eerste dag van deze maand, genaamd Saradiya Purnima. Op deze dag begon Hij zijn fluit te spelen aan het begin van de nacht, en zo begon de rasa-dans.

Het was in deze maand dat Uddhava naar Nandagaon, Vraja kwam om de gopa’s, gopi’s, Nanda-baba en alle andere Vraja-vasi’s gerust te stellen. Het was ook in deze maand dat Akrura gestuurd werd door Kamsa om Krishna en Balarama van Nandagaon naar Mathura te halen. Zo heeft al het prominente spel-en-vermaak van Krishna zich in deze maand afgespeeld.

De reden dat deze maand Damodara masa (maand) heet is dat Krishna onder controle van Radhika kwam in deze maand. Hij werd gebonden door haar en zo werd zijn naam Damodara-Krishna. Er zijn twee Damodara’s. Yasoda-Damodara en Radha-Damodara. Het spel-en-vermaak van beiden hebben zich in deze maand afgespeeld.

Srimati Radhika is de ista-devi (de vereerde persoonlijkheid) van deze maand. Een andere naam is Urjja vrata. Urjja betekent kracht, energie, vuur of elektriciteit in Sanskriet. Alle Urjja komt van Srimati Radhika. Zelfs de kracht van Krishna komt van Radhika. Wat we ook zien in deze wereld, de spirituele wereld – Vaikuntha en Goloka Vrindavan – zijn allemaal manifestaties van haar shakti, kracht. Hij kan alleen verlangen en Srimati Radhika vervult meteen zijn verlangens in duizenden verschillende vormen. Ze is de Ista-devi of Urjja en daarom heet deze maand ook Urjja vrata.

Niyama-seva is weer aan andere naam. Niyama betekent regels en seva betekent dienst. We tonen onze dienstbaarheid door het volgen van bepaalde regels zoals gegeven door Srila Sanatana Gosvami in Sri Hari-bhakti-vilasa, Srila Rupa Gosvami in Sri Upadesamrta en Srila Raghunatha Dasa Gosvami in Sri Manah Siksa. Door al deze instructies te volgen en in de goede associatie van Vaisnavas te zijn, kunnen we ons hoogte doel, seva voor Radha-Krishna, bereiken.

Probeer tijdens deze maand dagelijks pradipa (een lichtje) aan de Sri Murti of Tulasi-devi te offeren. Probeer dagelijks parikrama van Tulasi te doen. Bekritiseer niemand, anders is alles vernietigd. Lees dagelijks de boeken van onze heiligen en probeer op deze manier je vrata te volgen.


Bidt tot je Gurudeva, zijn Guru en zijn Guru, de gehele Guru-parampara en Sri Sri Radha Damodara dat we alle regels van deze maand kunnen volgen en leg hiervoor een sankalpa, gelofte af bij Yamuna devi. “O Yamuna-devi, u bent de sakhi van Krishna en Srimati Radhika. Wees geplezierd met mij zodat ik mijn vrata met succes kan afronden. Geef uw genade, o Govardhana, Radha-kunda, Syama-kunda en alle anderen, zodat mijn verlangen om Radha-Damodara te dienen vervuld wordt.

[Bovenstaande tekst komt uit aantekeningen van een lezing gegeven door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja op de avond voor de eerste dag van Damodara vrata in 1996]

No comments yet.

Leave a Reply