Waarom vieren de vaisnava’s Shiva Ratri op 1 maart 2022?

Waarom vieren de vaisnava’s Shiva Ratri op 1 maart 2022?
• Maha Shiva Ratri wordt op grote schaal gevierd door volgelingen van Heer Shiva
• Maha betekent “groot”, Shiva is voor “Heer Shiva” en Ratri betekent “nacht”.
• Maha Shiva Ratri betekent ‘grote nacht van Shiva’.
• Mensen blijven de hele nacht liederen zingen ter ere van Shiva, doen Abhishek (heilige baden) van de Shivalinga.
• De veertiende dag van elke maanmaand of de dag voor de nieuwe maan staat bekend als Shiva Ratri. Van alle twaalf Shiva Ratris die zich voordoen in een kalenderjaar, is Mahashiva Ratri, die optreedt in februari-maart de meest gunstige om spirituele vooruitgang te boeken.
• Op deze avond wordt het noordelijk halfrond van de aarde op een zodanige wijze gepositioneerd dat er een natuurlijke toename van energie in een menselijk wezen is. De natuur duwt ons deze dag richting onze spirituele piek. Het is verstandig om hier de hele nacht lang gebruik van te maken.
• Een van de grondbeginselen van deze nacht is ervoor te zorgen dat – om deze natuurlijke toename van energie mogelijk maken om hun weg te vinden – je verticaal te blijven met je rug –en je wakker moet blijven om deze energie tot je te nemen.
• Laat deze nacht een nacht van ontwaken voor u zijn…
• Waarom Shiva Ratri zo belangrijk is in de yoga tradities vanwege de mogelijkheden die het biedt aan een spirituele zoeker .
• In Verschillende delen van India wordt Maha Shiva Ratri om gevierd met verschillende redenen.
Sommigen beschouwen deze dag als de dag waarop Shiva trouwde met Parvati. In sommige tempels vind er om middernacht een toneel plaats van het goddelijke huwelijk.
• Voor sommigen is het de dag waarop Heer Shiva al het gif dronk dat uit het karnen van de oceaan kwam. Heer Shiva dronk het gif en bewaarde het in zijn nek, om de wereld te redden. Hierdoor kreeg hij de naam Neelkanth. Dus, het is de dag van dankzegging aan Heer Shiva voor het redden van de wereld.
• Voor anderen, is het de dag waarop Shiva de hele nacht de Tandava dans danste. De dansende vorm van Shiva wordt Natraj genoemd

nimna-gana yath ganga
devanam acyuto yatha
vaisnavanam yatha sambhu
puranam idam tatha
Srimad-Bhagavatam (12.13.16)

“Net zoals de Ganges de beste van alle rivieren is, is Heer Acyuta [Krishna] de allerhoogste onder de goden en is Heer Sambhu [Shiva] de beste onder de Vaisnava’s, en is het Srimad-Bhagavatam de beste van alle Purana’s.”

De meest volledige uitdrukking van mededogen wordt gevonden in de Vaisnavas, toegewijden van Heer Krishna, en onder hen is Heer Siva de meest prominente. De ingang naar zelfrealisatie bewakend, schenkt Heer Siva de sleutel aan degene die de beschutting van zelfgerealiseerde zielen hebben ontvangen.

Woensdag 2 maart 2022 is het nieuwe maan. Een dag voor nieuwe maan is het Maha Shiva Ratri, op cathurdasi dus op Dinsdag 1 maart 2022. De betekenis van Maha Shiva Ratri is de grote nacht van Shiva. De nacht van 1 op 2 maart moeten we wakker blijven. Meningen kunnen hierover verschillen maar wij houden onze Vaisnava Kalender aan.

https://www.purebhakti.com/resources/vaisnava-calendar
No comments yet.

Leave a Reply