Voorspellingen komst Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja – saktyavesavatara van bhakti-sakti: speciaal bekrachtigde persoon die uit de spirituele wereld gekomen is om toegewijde dienst te verspreiden.

De geboorteplaats van Sri Caitanya Mahaprabhu wordt beschouwd als een heilige plaats. Een voorspelling over het belang en de toekomstige betekenis van Mayapur verscheen 500 jaar geleden in het boek “Navadvipa Shataka” van Prabhodhananda Sarasvati Thakur. Hij schreef dat Heer Caitanya’s stad daar is waar de levende wezens voor eeuwig stralen in hun gelukzalige gedaanten die het verstand van degenen die verblind zijn door maya, illusie, te boven gaan. Het eeuwige, gelukzalige, spirituele karakter van Heer Caitanya’s stad is duidelijk aanwezig, dus iedereen zou daar zijn toevlucht moeten zoeken. Je zou daar eigenlijk moeten gaan wonen als je vastbesloten bent om de oceaan van herhaalde geboorte en dood over te steken of als je van de zoete nektar van Krishna-sankirtan en liefde voor de Allerhoogste wilt proeven. Geef gewoon alle verkeerde opvattingen op en zoek je toevlucht in de stad van Heer Gauranga (Caitanya).

Een van de grootste steden voor spirituele bewustwording is Mayapur dat gelegen is ten noorden van Calcutta . Voorspeld is dat deze stad zich over de gehele wereld zal verspreiden. In de 19e eeuw had Bhaktivinode Thakura (1838-1914) ,een groot geestelijk leraar in de erfopvolging van discipelen van de Brahma-Madhava-Gaudiya sampradya, een visioen van een wonderschone gouden stad, terwijl hij in zijn huis zat in Godrumdvipa, aan de overkant van Sri Mayapur aan de Jalangi Rivier. Hij zag een schitterende stralenglans in Mayapur die zich in alle richtingen uitbreidde. Hij wist dat dit de spirituele stad was, met de geboorteplaats van Sri Caitanya in het centrum, waarvandaan eens de kennis van Krishna-prema (liefde voor God) en de leringen van toegewijde dienst, bhakti-yoga, zich over de hele wereld zouden verspreiden. Bhaktivinode Thakura voorspelde ook in zijn Caitanya Sikshamrita dat er een dag zou komen waarop vreemdelingen samen met hun Indiase broeders zouden dansen in vervoering in het Heilige Land in Sri Mayapur. Ze zouden zingen: “Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana”, wat betekent: alle eer en glorie aan Sacinandana, die Sri Caitanya is als de zoon van Moeder Saci. In een ander boek, Navadwipa-Dhama Mahatmya, hoofdstuk 5, vertelt Bhaktivinode Thakur ook hoe Nityananda Prabhu, die Sri Caitanya’s spirituele broer en vertrouweling was, de heilige plaats Navadwip 500 jaar geleden. aan Jiva Goswami onthulde.Toen ze de omgeving van Antardvipa bezochten, profeteerde Nityananda Prabhu dat na het vertrek van de Heer (Sri Caitanya) van deze aarde, de Ganges de heilige plaats Mayapur onder water zou zetten. Na meer dan 100 jaar onder water gebleven te zijn, zou de Ganges weer terugtreden om de mensen geleidelijk aan Mayapur weer te laten bevolken. “Zij zullen tempels bouwen waarvan er één buitengewoon mooi zal zijn. Daar vandaan zal de eeuwige dienst aan Sri Caitanya gepredikt worden en over de hele wereld verbreid.”

Ook andere geestelijke autoriteiten hebben de toekomstige betekenis van Mayapur beschreven. Vrndavana das Thakur beschreef in de Pramana Khanda van het Navadvipa Mahatmya, een wonderbaarlijke en prachtige tempel die in Mayapur zou verrijzen. Narahari Chakravarti sprak ook over de grote en mooie tempel die in Mayapur zou komen en over de geestelijke natuur van deze heilige plaats, zoals ‘gezien’ door Srinivasa Acharya en beschreven in de Bhakti-ratmakara. Dit alles laat ons inzien wat het belang van de stad Mayapur zal zijn. Maar welke tempel zal dit zijn? Wie zou deze ontwikkelen?

Zoals eerder vermeld in de Brahma-vaivarta Purana, in een gesprek van Heer Krishna met Ganga Devi, zegt Krishna dat als er 5000 jaar van de Kali-yuga voorbij zijn, Zijn mantra upasaka zal verschijnen, de grote heilige en vereerder van Krishna’s heilige namen. Hij zal het chanten, in de vorm van de Hare Krishna-mantra verspreiden. Niet alleen in India, maar over de hele wereld. Heer Krishna verklaart dat door het chanten van de heilige namen de wereld gespiritualiseerd zal worden en iedereen zal een haribhakta zijn, opgenomen in het proces van toegewijde dienst aan de Allerhoogste. De gezuiverde toegewijden zullen de heilige plaatsen en heilige rivieren in India bezoeken en deze zullen gezuiverd worden. Ze zullen ook iedereen die met ze in contact komt zuiveren. Sri Krishna voorspelde aldus de verschijning van een krachtige toegewijde die het chanten van Zijn namen wereldwijd zou verspreiden.

Verder wordt in het vierde hoofdstuk van de Antya-lila van het Caitanya Bhagavata (dat een biografie van Sri Caitanya Mahaprabhu is, geschreven door Sri Vrindavana das Thakura waarvan gezegd wordt dat hij een incarnatie is van Srila Vyasadeva) door Heer Caitanya gezegd: “Ik ben op aarde verschenen om het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God te propageren. Op deze manier zal lk deze zondige, materiële wereld verlossen. De demonen die hiervoor nooit Mijn autoriteit en gezag accepteerden, zullen huilen van vreugde bij het chanten van Mijn namen. Ik zal het verrichten van toegewijde dienst, Bhakti, krachtig bevorderen, zodat datgene, waar zelfs de halfgoden, heiligen en volmaakte wezens naar op zoek zijn, nu ook de meest vreselijke zondaren bereikt. Maar zij die bedwelmd door opvoeding, rijkdom, afkomst en kennis Mijn toegewijden bekritiseren en benadelen, zullen van alles beroofd worden en zullen nooit mijn werkelijke identiteit kennen.”

Vervolgens deelt Heer Caitanya dit in het bijzonder mee (Antya-lila 4 – 126): “Ik verklaar dat Mijn naam in elke stad en elk dorp op aarde gepredikt zal worden.” Zelfs in de Sri Caitanya Mangala, een andere biografie van Sri Caitanya, geschreven in 1537 door Srila Locana Dasa Thakura (die geboren was in 1520 n.Chr.) voorspelde Heer Caitanya dat er een bekrachtigde toegewijde zou komen, die het sankirtana- proces overal zou brengen: “Ik wil de hele wereld overstromen met het chanten van de heilige namen. Ik zal persoonlijk prediken en India onderdompelen in de heilige namen met de harinama sankirtana. En Mijn senapati bhakta (grote toegewijde bevelhebber) zal komen en in verschillende landen prediken en de wereld overstromen met het chanten van Hare Krishna.” Dit betekent dat hoewel Sri Caitanya gekomen is om het proces van het gezamenlijk chanten van Krishna’s namen in gang te zetten en te verspreiden in India, er een grote toegewijde zou verschijnen, die het over de hele wereld zou verspreiden.
Later, in de 19e eeuw, voorspelde Bhaktivinode Thakura Thakura in zijn tijdschrift Sajjana-toshani, in een artikel “Nityananda Suryodoy”: “Spoedig zal de tijd komen dat het chanten van Krishna’s naam gehoord zal worden in Engeland, Frankrijk, Rusland, Duitsland en Amerika.” Aangaande dit onderwerp schreef Bhaktivinode ook in zijn Sajjana-toshani in 1895, dat “Sriman Mahaprabhu niet neerdaalde met Zijn metgezellen om slechts een bepaald aantal menselijke wezens in India te verlossen, maar dat Zijn doel was het bevrijden en verheffen van alle levende wezens in alle landen van de wereld door middel van het praktiseren van de eeuwige religie van alle zielen.” In datzelfde artikel stelde Bhaktivinode de vraag wanneer de dag zal komen dat alle zo buitengewoon fortuinlijke zielen vaandels, trommels en handcymbalen zullen oppakken en zo extatische golven van harinam-kirtans zullen veroorzaken (gezang van de heilige namen van de Allerhoogste) en het gezang van Sri Caitanya’s heilige naam zal opstijgen in de straten van hun steden en dorpen.

In 1886 voorspelde Bhaktivinode in zijn boek, Sri Caitanya Mahaprabu, Zijn leven en leer, op bladzijde 62 : “Het principe van kirtana als de toekomstige wereldkerk, nodigt mensen van alle standen uit, zonder onderscheid naar kaste, geloof of stam, voor de hoogste beschaving van de geest. Deze kerk zal zich over de hele wereld verbreiden en de plaats innemen van alle sektarische kerken die buitenstaanders uitsluiten van het betreden van hun moskee, kerk of tempel.” Wat dit allemaal betekent is, dat Bhaktivinode met zijn spirituele visie kon zien, hoe het sankirtan-proces in de nabije toekomst in de westerse landen in gang gezet zou worden en zelfs over de hele planeet. Bhaktivinode Thakura had in 1875 ook voorspeld: “Er zal een persoon verschijnen die de leer van Heer Caitanya zal uitdragen en die zich onbeperkt over de gehele wereld beweegt met Zijn boodschap.” Maar wie zou dat kunnen zijn? Wie zou dat doen?

Als antwoord op deze gebeden en voorspellingen verscheen in 1896 op Nandotsava, het jaarlijks festival ter gelegenheid van Krishna’s verschijningsdag, Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja. Het was hij die opgroeide als zuivere toegewijde van Krishna. In 1933 werd hij geïnitieerd door Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, de zoon van Bhaktivinode Thakur, die hem de instructie gaf om de boodschap van toegewijde dienst aan Krishna in de Engels-sprekende landen te verspreiden. Nadat Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja sannyasa kreeg van Om Visnupada Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja ging hij in 1965 naar Amerika met zeer weinig geld en zonder dat hij daar iemand kende. Onder moeilijke omstandigheden zette hij zijn werk voort, de instructies van zijn geestelijk leraar uitvoerend, tot hij de eerste Krishna-tempel in de Verenigde Staten vestigde. Daarna ging hij door met het verspreiden van zijn spirituele kennis en het proces van het chanten en zingen van Hare Krishna over de hele wereld. Hij reisde 12 keer de wereld rond en bezocht elk land van betekenis om zodoende bhakti en harinam-sankirtana aan de westerse landen te geven. Hij gaf ook duizenden lezingen, schreef duizenden brieven en had ontmoetingen met veel belangrijke geleerden en kerkelijke waardigheidsbekleders. Hij legde ook de hoeksteen voor de Sri Caitanya Chandrodaya Mandir in Mayapur en ontwikkelde plannen om er de grootste tempel met devotionele gemeenschapsruimten in Bengalen en India van te maken.

Dit zijn de tekenen dat het dat het Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja was, wiens komst door de voorgaande acharya’s voorspeld was, evenals door Heer Caitanya en zelfs door Heer Krishna in de oude Purana’s. Hij was de persoon die dit nieuwe spiritueel bewustzijn zou verspreiden. Hoewel hij deze wereld in 1977 verliet, schreef hij 51 boekdelen met vertalingen in 28 landen, in het bijzonder de Bhagavad-gita en het Srimad -Bhagavatam, zodat iedereen zijn voordeel kan doen met deze kennis. Hij vestigde 108 tempels in de belangrijkste steden ter wereld en hij had zo’n uitwerking op zoveel mensen, die daardoor deze filosofie ook kunnen onderwijzen, dat deze onvervalste geestelijke kennis zich blijft verspreiden en voor de komende 10.000 jaar beschikbaar zal zijn, dus gedurende het gehele Gouden Tijdperk in Kali-Yuga.

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja ki Jaya!
Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja ki Jaya!
Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja ki Jaya!
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada ki Jaya!
Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jaya!

No comments yet.

Leave a Reply