Guru-Parampara

GURU-PARAMPARĀ

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

kṛṣṇa haite caturmukha, haya kṛṣṇa sevonmukha,
bhahmā haite nāradera mati
nārada haite vyāsa, madhva kahe vyāsadāsa,
pūrṇaprajña padmanābha gati

In het begin der creatie sprak Śrī Kṛṣṇa de wetenschap der devotionele dienst uit aan de vier-hoofdige Heer Brahmā, die op zijn beurt deze leringen door gaf aan Nārada Muni, die Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa accepteerde als zijn leerling. Vyāsa droeg deze kennis over aan Madhvācārya, die ook bekend staat als Pūrṇaprajña Tirtha, de enigste toevluchtsoord voor zijn dicipel Padmanābha Tirtha.

nṛhari mādhava vaṁse, akṣobhya-paramahaṁse,
śiṣya bali aṅgikāra kare
akṣobhyera śiṣya jayatirtha nāme paricaya,
tāṅra dāsye jñānasindhu tare

De volgenden in lijn van Madhvācārya waren Nṛhari Tirtha en Mādhava Tirtha, wiens voornaamste dicipel de grote paramahaṁsa Akṣobhya Tirtha was. Hij accepteerde op zijn beurt Jayatirtha als zijn dicipel, die zijn dienst door gaf aan Jñānasindhu.

tāhā haite dayānidhi, tāṅra dāsa vidyānidhi,
rājendra haila tānhā haite
tāṅhāra kiṅkara jayadharma nāme paricaya
paramparā jāna bhāla mate

Van hem kwam de opvolglijn neer tot aan Dayānidhi, toen naar zijn dicipel Vidyānidhi en later ge¡ntroduceerd aan Rājendra Tirtha, wiens dienaar de beroemde Jayadharma was, ook wel bekend als Vijayadhvaja Tirtha. Op deze manier wordt de guru-paramparā op de correcte wijze aanvaard.

jayadharma-dāsye khyati, śrī puruṣottama yati
ta’ ha’te brahmaṇyatirtha sūri
vyāsatīrtha tāṅra dāsa, lakṣmīpati vyāsadāsa,
tāha ha’te madhavendra purī

De grote sannyāsī Śrī Puruṣottama was een vermaard dicipel in dienst van Jayadharma; van Śrī Puruṣottama daalde de lijn neer naar de krachtige Brahmaṇyatirtha en toen naar Vyāsatirtha. Hij werdt opgevolgd door Śrī Lakṣmīpati, die de opvolglijn door gaf aan Śrī Madhāvendra Purī.

madhāvendra purīvara, śiṣya-vara śrī-īśvara,
nityānanda śrī-advaita vibhu
īśvara-purīke dhanya, karilena śrī-caitanya,
jagad-guru gaura-mahāprabhu

Śrī Īśvara Purī was de meest prominente sannyāsa dicipel van de grote Śrī Madhāvendra Purī, wiens dicipelen ook de avatāras Śrī Nityānanda Prabhu en Śrī Advaita Ācārya inbegrepen. Śrī Caitanya Mahāprabhu, de Gouden Heer en spirituele leermeester van alle werelden maakte Īśvara Purī zeer fortuinlijk door  hem te accepteren als dīkṣa-guru.

mahāprabhu śrī caitanya, rādhā kṛṣṇa nahe anya,
rūpānuga janera jīvana
viśvambhara priyaṅkara, śrī svarūpa dāmodara,
śrī-gosvāmī rūpa-sanātana

Śrī Caitanya Mahāprabhu, die gecombineerd Rādha en Kṛṣṇa is, is het leven van de de rūpānuga Vaiṣṇavas, die Rūpā Gosvāmī volgen. Śrī Svarūpa Dāmodara, Śrī Rūpa en Śrī Sanātana Gosvāmīs waren de meest geliefde dienaren van Viśvambhara (Śrī Caitanya).

rūpa priya mahājana, jīva raghunātha hana,
tāṅra priya kavi kṛṣṇadāsa
kṛṣṇadāsa priya-vara, narottamasevāpara,
jāṅra pada viśvanātha āśa

Geliefd door Śrī Rūpa Gosvāmī waren de grote persoonlijkheden, Śrī Jīva Gosvāmī en Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, wiens intieme dicipel de grote dichter Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja was. Meeste geliefde van Kṛṣṇadāsa was Śrīla Narottama dāsa, die altijd gebezig was in gurusevā. Zijn lotusvoeten waren de enigste hoop en aspiratie van Srī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

vīśvanātha bhakta-sathā, baladeva jagannātha,
tāṅra priya śrī-bhaktivinoda
mahā-bhāgavata-vara, śrī gaurakiśora-vara
hari bhajaneta tāṅra moda

Prominent tussen de dicipelen van Srī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura was Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Na hem ging de opvolglijn over op Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja, die de meest geliefde śikṣā-guru van Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura was. Bhaktivinoda was de intieme vriend van de grote mahā-bhāgavata Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja, wiens enigste verrukking hari-bhjana was.

śrī vārṣabhanavi-vara, sadā sevya sevā-para
tāṅhāra dayita-dāsa nāma
prabhupāda-antaraṅga,śrī svarūpa-rūpānuga,
śrī-keśava bhakti prajñāna
gauḍīya-vedānta-vettā, māyāvāda-tamohantā,
gaura-vāṇī pracārācāra-dhāma

De meest voorname Śrīla Bhaktisiddānta Sarasvatī Ṭhākura, wiens intieme naam Śrī Vāsabhānāvī Dayita dāsa was, was altijd geengageerd in goddelijke dienst aan Hari, Guru en Vaiṣṇavas. Een eeuwige en intieme dicipel van Prabhupada, volgend in lijn van Svarūpa Dāmodara en Rūpa Gosvāmī was Śrī Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī. Volledig bekend met de Vedānta filosofie volgens de Gauḍīya sampradāya, vernietigde Śrī Keśava Mahārāja de duisternis van alle māyāvāda argumenten. Hij diende Navadvipa-dhāma overvloedig en zijn leven is een voorbeeld van en practiseren en prediken van Mahāprabhu’s boodschap.

ei saba harijana, gaurāṇgera nija-jana,
tāṅdera ucchiṣṭe mora kāma

Het is mijn verlangen de overblijfselen (ucchiṣṭa) – hun mahā-prasāda en instructies – uit de lotus mond van al deze persoonlijke metgezellen van Śrī Kṛṣṇa en Śrī Caitanya Mahāprabhu te eren

No comments yet.

Leave a Reply