De Bhagavad Gita Vereenvoudigd

De Bhagavad Gita Vereenvoudigd Waarom maak je je zorgen zonder reden? Wie vrees je zonder reden? Wie kan je doden? De ziel is noch geboren, noch sterft ze. Wat er ook maar gebeurd is, gebeurde voor het welzijn van het goede; Wat er ook maar gebeurt, gebeurt voor het welzijn van het goede; Wat er […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Cursus voor iedereen (download)

Beste mensen, Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga! Alle eer aan Sri Sri Radha-Vinod-Bihariji! ya idam paramam guhyam mad bhaktesv abhidhasyati bhaktim mayi param krtva mam evaiayaty asamsayah na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah bhavita na ca me tasmad anyah priyataro bhuvi (Bhagavad-gita 18.68-69) Degene die deze meest vertrouwelijke kennis van de […]

Continue Reading 1

Gita Jayanti

GITA JAYANTI [Dit jaar, 2022, valt Gita Jayanti op zaterdag 3 december. Op 28 november 2009, op de dag van Ekadasi, woonde Srila Gurudeva de internationale Conferentie over Bhagavad-gita en Sri Gita Jayanti,die werd gehouden in het Rabindran Tagore Instituut, bij. Binnen het auditorium werd voorgesteld aan vele personen van aanzien, waaronder ministers en pandits […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 2 vers 12: Ben ik het lichaam of een ziel?

na tv evaham jatu nasam / na tvam neme janadhipah na caiva na bhavisyamah / sarve vayam atah param tu eva—zeer zeker; na—nooit; jatu—op enig moment; aham na asam—bestond Ik niet; na—noch; tvam—jij; na—noch; ca—ook; ime—deze; jana-adhipah—koningen; na—noch; atah param—in de toekomst; sarve vayam—wij allemaal; eva—zeker; na bhavisyamah—zullen niet bestaan. Nooit was er een tijd […]

Continue Reading 0

De ESSENTIE van de Srimad Bhagavad Gita

Essentie van Śrīmad Bhagavad-gītā dhṛtarāṣṭra uvāca– dharma-kṣetre kurukṣetre , samavetā yuyutsavaḥ , māmakāḥ pāṇḍavāś caiva , kim akurvata sanjaya Dhṛtarāṣṭra zei: O Saṅjaya, wat deden mijn zonen en de zonen van Pāṇḍu, nadat ze zich hadden verzameld op het heilige land van Kurukṣetra, verlangend te vechten? ahaṁ sarvasya prabhavo , mattaḥ sarvaṁ pravarttate , iti […]

Continue Reading 0

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers Passages uit een Buitengewone Uiteenzetting door Tridandiswami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Invocatie om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya caksur unmiltam yena tasmai sri-gurave namah Ik bied mijn nederige eerbetuigingen aan mijn dierbare spirituele meester die met zuivere spirituele kennis mijn bewustzijn, dat verblind was door het duister van onwetendheid, heeft verlicht. […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 1 vers 39 t/m 43: Het resultaat van goddeloosheid in de familie

Bhagavad Gita 1.39 kula-kṣaye praṇaśyanti, kula-dharmāḥ sanātanāḥ dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam, adharmo ’bhibhavaty uta Vertaling: Door de vernietiging van de dynastie zal de eeuwige familietraditie verloren gaan, waardoor de rest van de familie in goddeloosheid vervalt. Commentaar: Het varṇāśrama-stelsel kent veel principes van religieuze tradities die de leden van een familie helpen om op de […]

Continue Reading 0

De Bhagavad-Gita is de basis

Alle eer aan Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja! Alle eer aan Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja! Interview met Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja op 9 maart 1968 in San Francisco. Interviewer: Uwe Genade, wat is de basis van uw leer? Prabhupada: De basis van deze leer is de Bhagavad-gita zoals ze […]

Continue Reading 0