Navadvipa Dhama Parikrama

Sri Nityananda Prabhu wijdde 500 jaar geleden hoogstpersoonlijk de eerste parikrama van Sri Navadwipa Dham in door uit Zijn goedheid Srila Jiva Gosvami door de negen eilanden van deze zeer Heilige Dhama rond te leiden. De oor spronkelijke guru, Nityananda Prabhu Zelf, die niet verschillend is van Sri Balarama, de eerste expansie van de Allerhoogste Heer Krishna, trok vol van gelukzaligheid en genade rond door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham in de rol van een toegewijde. Door dit uiterst zegenrijke en heilige evenement in te wijden, gaf Sri Nityananda Prabhu het voorbeeld en zegende alle werelden.

In het voetspoor van Sri Nityananda Prabhu leidde Ishana, de persoonlijke dienaar van Sachimata, de moeder van Sri Krishna Chaitanya, eveneens Srinivas Acharya, Narottam Thakur en Ramachandra Kaviraj rond door het gehele bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

Uit deze twee illustere voorbeelden blijkt glashelder dat men zich door een gekwalificeerde Vaisnava op de juiste wijze moet laten leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham als men de zeldzame genade wil ontvangen en de sublieme nectar wil proeven die enkel en alleen hier genoten kan worden. In 1920 blies Zijne Goddelijke Genade Om Visnupada Srila Bhakti- siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada uit zijn genade de Sri Navadwip Dham Parikrama nieuw leven in. Aan het hoofd van een parikrama-processie van duizenden toegewijden en pelgrims met letterlijk honderden mridanga’s en karatals, verheerlijkte Srila Prabhupada vol vreugde Sri Krishna Chaitanya’s Heilige Land en zijn eeuwige, schitterende spel en vermaak. Alle grote acharya’s binnen de Gaudiya Vaisnava parampara hebben ook met grote vreugde en enthousiasme dit prachtige spel en vermaak opgevoerd.

Nadat Srila Prabhupada zijn aardse spel en vermaak had voleindigd, werd Sri Navadwip Dham Parikrama voortgezet door Zijne Goddelijke Genade Srila Bhak- tiprajñana Keshava Maharaja, één van Srila Prabhupada’s meest vooraanstaande discipelen en de sannyasa-guru van Zijne Goddelijke Genade A. C. Bhaktivedanta Swami, de stichter-acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna- bewustzijn.

De traditie volgend van de Brahma Madhva Gaudiya Vaisnava Sampradaya parampara, heeft Zijne Goddelijke Genade Narayana Maharaja nederig de opdracht van zijn guru, Zijne Goddelijke Genade Srila Bhaktiprajñana Keshava Maharaja, uitgevoerd door jaarlijks toegewijden en pelgrims rond te leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

Alle ware toegewijden van de Vaisnava-kultuur hebben altijd enthousiast meegedaan aan Sri Navadwip Dham Parikrama en het nederig gewaardeerd als één van de belangrijkste takken van toegewijde dienst die ieder jaar beoefend dient te worden tijdens de negen dagen voor Gaura Purnima in de maand Phalgu na.

Krishna Chaitanya’s Heilige Land, Sri Navadwip Dham Parikrama met Zijne Goddelijke Genade Narayana Maharaja, is een trip naar een andere wereld. De sublieme, bovenzinnelijke wereld die aan al onze voorstellingen ontstegen is, en prema-bhakti schenkt aan de overgegeven zielen die hier een pelgrimage houden, door zijn onpeilbare, grondeloze genade. Gaura Premanande! Hare Krishna!

One Response to Navadvipa Dhama Parikrama

  1. Gita dasi March 12, 2013 at 10:54 pm #

    Is er iemand vliegen in Kolkata op 21 maart over 4-4:30 ben die graag delen de prijs van een taxi met me mee naar Navadvipa? Gour Hari bol!

Leave a Reply