Author Archive | Admin-BYC

Een ander geloof

Het Opperwezen kent niet slechts één Vorm. Ik buig dan ook diep voor Zijn gedaante zoals ik dat hier voor me zie. En ik bid tot mijn Heer die deze gedaante heeft aangenomen, dat Hij er voor zorg draagt dat mijn liefde voor Hem toeneemt in de Vorm zoals ik Hem ken.

Continue Reading 0

Wie is Heer Nrsimhadev?

Vandaag is de gunstige verschijningsdag van Heer Nrsimhadev. Wie is Nrsimhadev? Hij is Krsna Zelf: “Kesava dhrta narahari rupa” Kesava is een naam van Krsna wat betekent dat hij fijn haar heeft. Heer Nrsimhadev is diezelfde Kesava, maar niet direct. Hij is niemand anders dan….

Continue Reading 4

Waar zijn de opnames?

Dit is het 2e deel in het vervolg van een artikel geschreven door Sripad Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj als antwoord op het recent gepubliceerde verslag van de GBC over het laatste gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen Srila Prabhupada en Srila Narayan Maharaj. Sripad Bhagavat Maharaj was persoonlijk aanwezig bij dit gesprek en geeft stapsgewijs harde feiten als bevestiging van de intieme relatie tussen deze twee Vaisnava Acarya’s.

Continue Reading 0

Hoe We Lijden Moeten Ondergaan

We zitten middenin zoveel verworven bezit. Het is niet erg gemakkelijk om dit ineens achter te laten door ons eigen kleine willetje. Voorheen zijn we bewust enige verbintenissen aangegaan, en we kunnen hun verbinding niet abrupt afsnijden; ze zullen ons niet vrijlaten.

Continue Reading 0

Een getuige van Srila Narayan Maharaj’s intieme relatie met Srila Prabhupada.

Dit is een vertaling van een artikel geschreven door Sripad Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj als antwoord op het recent gepubliceerde verslag van de GBC over het laatste gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen Srila Prabhupada en Srila Narayan Maharaj. Sripad Bhagavat Maharaj was persoonlijk aanwezig bij dit gesprek en geeft stapsgewijs harde feiten als bevestiging van de intieme relatie tussen deze twee Vaisnava Acarya’s.

Continue Reading 3

Shobha Yatra Berlijn 2010

Op zondag 23 mei houden we een grote Shobha Yatra processie waar we Heer Jagannatha, Heer Baladeva en Vrouwe Subhadra door de overvolle straten van Berlijn accompagneren. Onze groep zal deel zijn van de grootse optocht in Berlijn, waar –als het weer goed is- meer dan een miljoen bezoekers worden verwacht. Srila Gurudeva uitte zijn verlangen dat zo veel mogelijk toegewijden de optocht dienen bij te wonen. Dus nodigen we u hartelijk uit om te komen naar Berlijn en deel te nemen in de vijf daagse Hari Katha en Shobha Yatra festival.

Continue Reading 2