Tag Archives | slider

Sri Gaudiya Kanthahara: Guru Tattva, basis informatie voordat je een Guru aanneemt. Pas op voor KANGURU’s!

Wat is nu het specifieke belang van de geestelijk leraar? En waaraan kunnen we hem herkennen? Swami B.R. Sridhar schrijft in zijn klassieke boek dat de positie van de guru verduidelijkt: “Vergissen is menselijk. Omdat we onvolmaakt zijn, is het onvermij­delijk dat we ons vergissen. Maar het is stellig zo dat niemand onvolmaakt wil blijven. […]

Continue Reading 0

Korte Biografie Srila Bhakti Prajnana Keshava Gosvami Maharaja

Srila Bhakti Prajnana Keshava Gosvami-pranama Namah om visnupadaya acarya-simha-rupine Sri-srimad-bhakti prajnana Keshava iti namine Atimartya-caritraya sva-sritananca-paline Jiva-duhkhe sadarttaya sri-nama-prema-dayine Ik breng pranama aan de meest vereerbare leeuw-gelijke acarya, jagad-guru om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhakti Prajñana Kesava Gosvami Maharaja, die als een ouderlijke beschermer met extreme goddelijke genegenheid degenen koestert die hun toevlucht tot hem […]

Continue Reading 0

Bhakti Yoga Center Ekadasi Kalender 2019

Ekadasi komt twee keer in de maand voor, namelijk op de elfde (eka = 1, das =10) dag na elke volle en nieuwe maan. Elk jaar wordt een Vaisnava-kalender gepubliceerd waarin o.a. de Ekadasi-data en tijden om het vasten te breken staan vermeld. Er zijn drie aanbevolen manieren waarop we Ekadasi kunnen volgen: 1 door […]

Continue Reading 0

Uitnodiging Maha Shiva Puran Rudra Yagje Shri Krishna Mandir Den Haag 30 december 2018 t/m 9 januari 2019

“Heer Śiva is gemanifesteerd door de goddelijke wens van de Allerhoogste Heer. Het begrijpen van śiva-tattva (de oorsprong van Śiva) is daarom essentieel, wil men zich het diepere doel van het menselijk leven en haar relaties realiseren. Heer Śiva is een persoonlijkheid met vele vormen en namen, zoals Śaṅkara, Śambhu en Maheśa. Hij is eeuwig […]

Continue Reading 0

Kartika Maand

Woensdag 24 oktober 2018 begint Damodara vrata, ook bekend als Urjja vrata, kartika seva en niyama-seva vrata. Het eindigt op Purnima, vrijdag 23 november 2018. Er zijn een aantal regels voor Damodara vrata gegeven in Sri Hari-bhakti-vilasa en andere Vedische geschriften. Elke dag, in de ochtend en/of avond horen we Damodarastakam te zingen. Voor de gehele […]

Continue Reading 0

Geweldloosheid

DE WERELD WORDT nog altijd overspoelt door een vloedgolf van gewelddadigheid. Er lijkt wel geen einde aan te komen. De ene aanslag en vergelding volgt op de andere aanslag en vergelding. Religie wordt regelmatig gezien als de oorzaak van vele oorlogen en schermutselingen uit het verleden en heden. Sommigen menen dat religie het beste verboden […]

Continue Reading 1

Bhagavad Gita Cursus voor iedereen (download)

Beste mensen, Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga! Alle eer aan Sri Sri Radha-Vinod-Bihariji! ya idam paramam guhyam mad bhaktesv abhidhasyati bhaktim mayi param krtva mam evaiayaty asamsayah na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah bhavita na ca me tasmad anyah priyataro bhuvi (Bhagavad-gita 18.68-69) Degene die deze meest vertrouwelijke kennis van de […]

Continue Reading 1

Prachtige foto’s van het Ratha Yatra Festival georganiseerd door Stichting BYC op zondag 25 juni 2017

Alle eer aan Srila Gurudeva! Jai Jagannatha, Baldeva & Subhadra! trnad api sunicena taror api sahisnuna amanina mana-dena kirtaniyah sada harih Terwijl men zichzelf nog nederiger en waardelozer ziet als het onbeduidende gras dat onder ieders voeten wordt vertrapt, toleranter is dan een boom, zonder trots alle eerbied aan anderen biedt naar gelang hun respectievelijke […]

Continue Reading 0