Archive | January, 2011

Sat-tila Ekadasi met BV Tridandi a.s. Zaterdag

Dandavats pranam, lieve toegewijden en vrienden, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Aanvaardt u alstublieft onze nederige eerbetuiging, alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga! Alle eer aan Sri Sri Radha-Vinod-Bihariji! Aankomende zaterdag 29 januari 2011 is het SUDDHA EKADASI VRATA: Vasten voor Sat-tila EKADASI. Zoals […]

Continue Reading 0

De Blik van Sri Guru

“Sri Krishna is gesitueerd in een ieders hart als caitya-guru, de spirituele leraar van binnen. Als hij genadig is jegens een fortuinlijke geconditioneerde ziel, geeft hij deze persoonlijk les om vooruitgang te maken in toegewijde dienst, instructies gevende aan de persoon als de Superziel van binnen en als de spirituele leraar van buiten.”

Continue Reading 1

Srila Gurudeva’s Vyasa-puja – Verschijningsdag

Sri Guru-pranama Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah Oh Gurudeva, u bent zo genadig. Ik breng mijn nederige eerbetuiging aan u en dank u uit het diepst van mijn hart, U, die mijn ogen openende met de fakkel van bovenzinnelijke kennis. Woensdag 2 februari a.s. vieren we de verschijning dag van […]

Continue Reading 0

Bhakti aan Zee Programma a.s. Zondag 23 Januarie

A.s. zondag is er weer een spirituele bijeenkomst in ons centrum in Den Haag (Scheveningen). Wij nodigen u en uw familie/vrienden hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van spiritualiteit onder de mensen. Locatie: Vijzelstraat 157 2584GL Den Haag; Aanvang: 16.00 uur Vanaf […]

Continue Reading 0

Bhakti aan Zee Programma a.s. Zondag

A.s. zondag is er weer een spirituele bijeenkomst in ons centrum in Den Haag (Scheveningen). Wij nodigen u en uw familie/vrienden hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van spiritualiteit onder de mensen. Locatie: Vijzelstraat 157 2584GL Den Haag; Aanvang: 16.00 uur Vanaf […]

Continue Reading 0

Extra Programma’s Van Start In Maart

Hari Bol lieve bhaktas, dandavat pranamas en alle eer aan Sri Guru en Gauranga!   Sedert enige tijd denk ik erover de wekelijkse programma’s op zaterdag uit te breiden met nog 1 dag in de week erbij.  De sfeer en het enthousiasme die we zaterdags proeven zijn bevorderlijk en stimulerend voor je bhakti. Dit smaakt zeker […]

Continue Reading 0

Bhakti aan Zee, a.s. zondag

A.s. zondag is er weer een spirituele bijeenkomst in ons centrum in Den Haag (Scheveningen). Wij nodigen u en uw familie/vrienden hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van spiritualiteit onder de mensen. Locatie: Vijzelstraat 157 2584GL Den Haag; Aanvang: 16.00 uur Vanaf […]

Continue Reading 0