De Allerhoogste Heer, Isvara, is Sri Krsna

avajananti mam mudha / manusim tanum asritam param bhavam ajananto / mama bhuta-mahesvaram mudhah—dwazen; avajananti—tonen oneerbiedigheid; mam—aan Mij; ajanantah—niet wetend; mama—Mijn; param—oppermachtige; bhavam—aard; asritam—welke beschutting heeft genomen; manusim—in een mensachtige; tanum—gedaante; (als) bhuta-maha-isvaram—de Allerhoogste Heer van alle wezens. Wanneer Ik in Mijn mensachtige gedaante verschijn, zijn dwaze mensen met wereldse intelligentie oneerbiedig tegen Mij, omdat […]

Continue Reading 0

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers

Srimad Bhagavad-Gita’s Meest Vertrouwelijke Vers Passages uit een Buitengewone Uiteenzetting door Tridandiswami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Invocatie om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya caksur unmiltam yena tasmai sri-gurave namah Ik bied mijn nederige eerbetuigingen aan mijn dierbare spirituele meester die met zuivere spirituele kennis mijn bewustzijn, dat verblind was door het duister van onwetendheid, heeft verlicht. […]

Continue Reading 0

GITA JAYANTI

GITA JAYANTI [Dit jaar, 2017, valt Gita Jayanti op woensdag 29 November. Op 28 November 2009, op de gunstige dag van Ekadasi, woonde Srila Gurudeva de internationale Conferentie over Bhagavad-gita en Sri Gita Jayanti,die werd gehouden in het Rabindranath Tagore Instituut, bij. Binnen het auditorium werd hij voorgesteld aan vele personen van aanzien, waaronder ministers […]

Continue Reading 0

De Bhagavad-Gita is de basis

Alle eer aan Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja! Alle eer aan Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja! Interview met Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja op 9 maart 1968 in San Francisco. Interviewer: Uwe Genade, wat is de basis van uw leer? Prabhupada: De basis van deze leer is de Bhagavad-gita zoals ze […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Cursus voor iedereen (download)

Beste mensen, Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga! Alle eer aan Sri Sri Radha-Vinod-Bihariji! ya idam paramam guhyam mad bhaktesv abhidhasyati bhaktim mayi param krtva mam evaiayaty asamsayah na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah bhavita na ca me tasmad anyah priyataro bhuvi (Bhagavad-gita 18.68-69) Degene die deze meest vertrouwelijke kennis van de […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 2 vers 12: Ben ik het lichaam of een ziel?

na tv evaham jatu nasam / na tvam neme janadhipah na caiva na bhavisyamah / sarve vayam atah param tu eva—zeer zeker; na—nooit; jatu—op enig moment; aham na asam—bestond Ik niet; na—noch; tvam—jij; na—noch; ca—ook; ime—deze; jana-adhipah—koningen; na—noch; atah param—in de toekomst; sarve vayam—wij allemaal; eva—zeker; na bhavisyamah—zullen niet bestaan. Nooit was er een tijd […]

Continue Reading 0

Bhagavad Gita Hoofdstuk 1 vers 39 t/m 43: Het resultaat van goddeloosheid in de familie

Bhagavad Gita 1.39 kula-kṣaye praṇaśyanti, kula-dharmāḥ sanātanāḥ dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam, adharmo ’bhibhavaty uta Vertaling: Door de vernietiging van de dynastie zal de eeuwige familietraditie verloren gaan, waardoor de rest van de familie in goddeloosheid vervalt. Commentaar: Het varṇāśrama-stelsel kent veel principes van religieuze tradities die de leden van een familie helpen om op de […]

Continue Reading 0

Demonstratie Ayurvedisch kookworkshop op zaterdag 9 december 2017 

Demonstratie Ayurvedisch kookworkshop op zaterdag 9 december 2017 AANVANG 14:00 – 18:00 In de Ayurveda (een eeuwenoude Indiase geneeskunst) draait het allemaal om het vinden van de juiste balans. De 5 elementen waaruit wij bestaan -ether, lucht, water, aarde en vuur- kunnen we het meest effectief in balans brengen door middel van onze voeding. U […]

Continue Reading 0