Sri Navadvipa Mandala Parikrama 2010 (video’s)

Beste mensen,

Alle eer aan Sri Guru en Sri Gauranga en alle eer aan Sri Sri Radha Raman Bihariji.

Dit jaar zal het Navadvipa Mandala parikrama festival onder leiding van Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja ingehuldigd worden op 10 maart 2014. Op deze dag gaan alle toegewijden naar de Ganga om sankalpa te doen (een gelofte afleggen om het succes van hun parikrama te garanderen). De laatste dag van het festival zal 17 maart zijn. Voor de zielen die helaas niet kunnen gaan is er toch de gelegenheid om een indruk te krijgen van de parikrama aan de hand van de beelden die ik in 2010 heb gemaakt. Hopelijk komt er na het zien van de video’s een verlangen om het festival volgend jaar wel bij te wonen. Mocht u meer over Navadvipa willen weten dan kunt u hier de volgende boeken downloaden: Sri Navadvipa Dhama en Navadvipa Dhama Mahatmya. navadvipa_dham_2nd_ed
navadvipa-dhama-mahatmya_1st_eng

Meer informatie over de parikrama is te vinden op http://www.purebhakti.com/parikrama.html

Veel kijkplezier toegewenst,

Aspirant voor de seva van Sri Guru en Vaisnavas
Ashok Krishna Dasa

Sri Nityananda Prabhu wijdde ongeveer 500 jaar geleden hoogstpersoonlijk de eerste parikrama van Sri Navadwipa Dham in door uit Zijn goedheid Srila Jiva Gosvami door de negen eilanden van deze zeer Heilige Dhama rond te leiden. De oorspronkelijke guru, Nityananda Prabhu Zelf, die niet verschillend is van Sri Balarama, de eerste expansie van de Allerhoogste Heer Krishna, trok vol van gelukzaligheid en genade rond door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham in de rol van een toegewijde. Door dit uiterst zegenrijke en heilige evenement in te wijden, gaf Sri Nityananda Prabhu het voorbeeld en zegende alle werelden.

In het voetspoor van Sri Nityananda Prabhu leidde Ishana, de persoonlijke dienaar van Saccimata, de moeder van Sri Krishna Chaitanya, eveneens Srinivas Acharya, Narottam Thakur en Ramachandra Kaviraj rond door het gehele bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

Uit deze twee illustere voorbeelden blijkt glashelder dat men zich door een gekwalificeerde Vaisnava op de juiste wijze moet laten leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham als men de zeldzame genade wil ontvangen en de sublieme nectar wil proeven die enkel en alleen hier genoten kan worden. In 1920 blies Zijne Goddelijke Genade Om Visnupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada uit zijn genade de Sri Navadwip Dham Parikrama nieuw leven in. Aan het hoofd van een parikrama-processie van duizenden toegewijden en pelgrims met letterlijk honderden mridanga’s en karatals, verheerlijkte Srila Prabhupada vol vreugde Sri Krishna Chaitanya’s Heilige Land en zijn eeuwige, schitterende spel en vermaak. Alle grote acharya’s binnen de Gaudiya Vaisnava parampara hebben ook met grote vreugde en enthousiasme dit prachtige spel en vermaak opgevoerd.

Nadat Srila Prabhupada zijn aardse spel en vermaak had voleindigd, werd Sri Navadwip Dham Parikrama voortgezet door Zijne Goddelijke Genade Srila Bhaktiprajñana Keshava Maharaja, één van Srila Prabhupada’s meest vooraanstaande discipelen en de sannyasa-guru van Zijne Goddelijke Genade A. C. Bhaktivedanta Swami, de stichter-acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna- bewustzijn.

De traditie volgend van de Brahma Madhva Gaudiya Vaisnava Sampradaya parampara, heeft Zijne Goddelijke Genade Srila Narayana Maharaja nederig de opdracht van zijn guru, Zijne Goddelijke Genade Srila Bhaktiprajñana Keshava Maharaja, uitgevoerd door jaarlijks toegewijden en pelgrims rond te leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

Alle ware toegewijden van de Vaisnava-cultuur hebben altijd enthousiast meegedaan aan Sri Navadwip Dham Parikrama en het nederig gewaardeerd als één van de belangrijkste takken van toegewijde dienst die ieder jaar beoefend dient te worden tijdens de negen dagen voor Gaura Purnima in de maand Phalgu na.

Krishna Chaitanya’s Heilige Land, Sri Navadwip Dham Parikrama met Zijne Goddelijke Genade Narayana Maharaja, is een trip naar een andere wereld. De sublieme, bovenzinnelijke wereld die aan al onze voorstellingen ontstegen is, en prema-bhakti schenkt aan de overgegeven zielen die hier een pelgrimage houden, door zijn onpeilbare, grondeloze genade. Gaura Premanande Haribol! Hare Krishna!

No comments yet.

Leave a Reply