Gigantische HARINAM SANKIRTAN op zaterdag 25 Juni 2017 van 13:00 – 15:00 Iedereen welkom!

BYC Harinama Sankirtan Rotterdam 24062017

 

Srila Prabhupada als de trouwe volgeling van Heer Gaurahari heeft bijzondere nadruk gelegd op de harinam sankirtan en zei dat het chanten van de heilige naam onze ziel en zaligheid dient te zijn. “We moeten ons programma zodanig in elkaar zetten dat er zoveel mogelijk gechant wordt op straat en bij schoolprogramma’s.”

Een van zijn instructies was om dagelijks harinam te houden voor minstens één uur.

Hier volgen enkele belangrijke redenen waarom Srila Prabhupada uitdrukkelijk vermelde dat harinam voortdurend voortgezet moet worden:

*Onmerkbare voorspoed wordt gecreëerd door sankirtana.

*Wanneer mensen de heilige naam horen, gaat die voor enkele momenten nog door hun geest. Het zal hen helpen om in de toekomst Krishna-bewust te worden.

*Harinam is een goede manier om nieuwe toegewijden te werven.

*Niet opgeleide personen en degenen die niet het Krishna bewustzijn kunnen benaderen op een filosofische manier, kunnen worden aangetrokken tot toegewijde dienst door kirtana.

*Door de wereld te overspoelen met de heilige naam, zullen mensen gelukkig worden.

Het is zonder twijfel een feit dat Krishna daar aanwezig is waar Harinam wordt gehouden. Srila Prabhupada legt uit: “Door de vibraties van Krishna’s naam simpelweg te laten klinken, kunnen wij van Krishna’s omgang genieten. Wanneer we in de straten Hare Krishna chanten, gaat Krishna ook met ons mee!’

Overal zijn de mensen aan het worstelen met het leven en door toedoen van de drie geaardheden van de materiële natuur, kunnen zij geen werkelijk geluk ervaren. Hoe dan ook zullen de mensen van deze wereld zeer gelukkig zijn, wanneer deze aardbol wordt overspoeld met het chanten van de Hare Krishna mantra. “Het is onze taak om al deze onfortuinlijke levende wezens fortuin te schenken. Dat is onze missie. Daarom moeten we de straat op om te chanten. Dit is onze taak, ook als ze het niet waarderen, zullen we gewoon doorgaan met chanten”.

Verkoop boeken, houdt kirtan op openbare plekken zoals bij scholen en universiteiten en predik. Wanneer je deze activiteiten ontplooit en probeert deze steeds te verbeteren door ze simpelweg oprecht te beoefenen, zullen deze activiteiten Krishna het meest plezieren en zal dat snel merkbaar worden. Dus laat ons vertrouwen hebben in Krishna en proberen Hem te plezieren zodat dan, zoals Srila Prabhupada zei; “iedereen geplezierd zal zijn door het horen van Kirtan:’

Harinam Sankirtan Yajna Ki Jay!!!

 

No comments yet.

Leave a Reply