Korte biografie Chitralekha Devi Ji

Devi Chitralekha Ji:

India, het land van heilige mensen en grote zielen, is sinds onheuglijke tijden de geboorteplek van vele asceten gebleven. Wanneer ook maar deugdzaamheid, rechtvaardigheid, en religie afnemen op deze aarde, stuurt God Zijn heilige ziel om onrechtvaardigheid en zedeloosheid te vernietigen en om de mens, de samenleving en deze wereld te verlichten met betrekking tot God en Zijn leer, zodat andere mensen zo’n leven kunnen leiden.

Here Devi ji is de perfecte belichaming van de bovenstaande woorden. Op een leeftijd wanneer een kind afhankelijk is van zijn ouders en nauwelijks kan praten, had Devi ji al met succes zoveel “Bhagavat Katha’s” gepredikt. Ze heeft toegewijden over de hele wereld. Vele toegewijden maken hun diepe eerbied voor Devi Ji kenbaar.

Geboorte:

Op 19 Januari 1997 werd Devi Chitralekha ji (een verlichte en heilige ziel) geboren in een Brahmana familie, uit de heilige schoot van Srimati Chameli Devi, de vrouw van Sri Tikaram Sharma, in het dorp genaamd Khambi, wat in het district van Palwal, Haryana (India) ligt. Dit heilige dorp valt binnen de omtrek van Aadi Vrindavan. Vanwege dit feit heeft Devi ji alle Goddelijke cultuur van Vraja spontaan en van nature in zich. Na haar geboorte kwamen vele erkende heiligen en kluizenaars naar haar huis om een glimp op te vangen van dit miraculeuze meisje. Ze waren total gebiologeerd door haar bovennatuurlijke symptomen en deden een voorspelling: “Ze zal in de nabije toekomst de mensen over de hele wereld verrassen als een grote ‘verlichte persoon’.”

Initiatie:

Devi ji werd geïnitieerd in het GAUDIYA VAISNAVISME (gesticht door Sri Chaitanya Mahaprabhu) toen ze slechts 4 jaar oud was, onder leiding van een Bengali heilige genaamd Sri Sri Giridhari Baba. In haar familie waren haar ouders en grootouders al zeer religieus.

toen ze 6 jaar oud was, ging ze naar Barsana om Ramesh Baba’s (een gerespecteerde heilige van Vraja) predik programma bij te wonen met haar ouders. Toen, tijdens het laatste deel van prediking, gaf Ramesh Baba de microfoon aan Devi ji en vroeg haar om wat te spreken. Uit eerbied voor zijn opdracht had ze daar voor bijna een half uur vlekkeloos gesproken en hield al de mensen die daar aanwezig waren in haar ban. Toen zegende Ramesh Baba zelf Devi ji en prees haar. Alle mensen stonden versteld door haar ongelofelijke optreden.

Op die dag realiseerde iedereen zich dat Devi ji ook kon prediken. Later organiseerde haar guru ji (geestelijk leraar) zijn eerste prediking in Tapovan, nabij Vrindavana (waar Katyani devi voor 6000 jaar onophoudelijke mediteerde om Heer Krishna in de vorm van Haar Echtgenoot te krijgen). Iedereen, zelfs Devi ji’s ouders, vreesde dat geen 7-daagse “Sri Bhagavat Katha” zou kunnen leveren. Haar ouders verzochten de guru ji: “We moeten een 2-daags predik programma houden in plaats van een 7-daagse Sri Bhagavat Katha.” Maar guru ji had het volste vertrouwen in haar goddelijke krachten. Hij hief zijn beide handen omhoog en zei, “Het is mijn zegening dat de 7-daagse Sri Bhagavat Katha succesvol zal zijn omdat “Radha Mata” mij in een droom heeft getoond dat er hier een bloemenregen zal vallen vanuit de hemel.”

Leer:

Er is geen lid in de familie die weet hoe “Bhagavat Katha” te prediken & muziek te spelen, terwijl Devi ji volledig bekwaam is in prediking, het spelen van de harmonium (een muziekinstrument) en het zingen van religieuze liedjes. Wat betreft “Bhagavat Katha”, heeft niemad Devi ji “Bhagavat katha” geleerd. Wat ze ook maar gedaan heeft in het verleden, nu doet, en in de toekomst zal doen, het is allemaal geïnspireerd door de goddelijke zegening van God. Haar guru ji stelde ooit voor aan Devi ji’s ouders dat ze haar nergens heen hoefden te sturen voor enige educatie. Maar Devi ji is een persoon die van mening is dat, als als zelfs “Sri Krishna” ook naar “Sandipani Ashram” ging voor hoger onderwijs, waarom zij dan niet. Dat is waarom ze naar een openbare school gaat voor haar educatie.

Tot dusver heeft Devi ji de “Naam van God” verspreid in vele delen van India zoals Bihar, Haryana, Delhi, uttarakhanda, Madhya Pradesh, Utter Pradesh, Rajasthan, Nagaland, Punjab en vooral in heel Gujarat; behalve dat heeft Devi ji ook lezingen gegeven in het buitenland, in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Afrika en De Verenigde Staten (Florida, Texas, Washington D.C., Maryland, New jersey, New York, Indiana, Boston).

Het enige doel van haar leven is om de golf van “Radha Krishna” en de “Hare Krishna Mahamantra” te verspreiden over de hele wereld tot haar laatste ademteug. In gehoorzaamheid aan de wil van haar guru, gaat ze volledig op in dit vrome werk.

No comments yet.

Leave a Reply