Gratis download Nederlandse Srimad Bhagavad Gita vertaling door Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Allereerst bied ik mijn gebeden aan tot Śrī Guru, de Vaiṣṇava’s en Bhagavān. Smekend om hun genadevolle zegeningen, leg ik deze gunstige invocatie tot deze huidige editie van
Śrīmad Bhagavad-gītā voor. Onze enige raadgever en beschutting in deze poging zijn de oorzaakloze genade en gunstige zegeningen van onze Gauḍīya guru-varga, behorend tot de Śrī Rūpānuga-Sārasvata lijn.

Door de gunstige verlangens en zegeningen van mijn Śrī Gurupāda-padma, nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, publiceerde Śrī Gauḍīya Vedānta Samītī zijn eerste editie van Śrīmad Bhagavad-gītā op de 9de Hṛśikesa, Śrī Gaurabda 491, hetgeen overeenkomt met de westerse dātum van 6 september 1977. Dit werk bevatte het Gītā-bhūṣana commentaar van vedāntācārya-bhaskāra (de verlichtende zon onder de vedānta ācāryā’s), Śrī Śrīla Baladeva Vidyābhūṣana-pāda, evenals het commentaar van nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda Śrī Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, getiteld Vidvat-rañjana. Na deze publicatie bracht de Śrī Gauḍīya Vedānta Samītī op 3 oktober 1990 een beknopte pocket editie uit van Śrīmad Bhagavad-gītā, die bestond uit de Sanskriet śloka’s en Bengali vertaling.

Er zijn onder het redacteurschap van jagad-gurunitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda al vele edities van de Bhagavad-gītā gepubliceerd inclusief de twee bovengenoemde commentaren, alsmede de vertaling en uiteenzetting van zijn essentie. Vervolgens zijn er onder het barmhartige leiderschap van Śrīla Sarasvatī Ṭhākura door verschillende maṭha’s, tempels en zendingposten, verschillende edities van deze śāstra gepubliceerd in de Bengaalse taal.

De Tejapura sector van Assam publiceerde een editie van de Gītā in de Assamese taal, en er zijn ook een aantal Engelse edities gepubliceerd vanuit Calcutta en Tamil Nāḍu. Tot nu toe bestond er echter nog geen Hindi editie van Śrīmad Bhagavad-gītā met de commentaren van Śrīla Cakravartī Ṭhākura of Śrīla Baladeva Vidyābhūṣana-pāda.

De verschillende Hindi sprekende gebieden van India, en in feite van de hele wereld, snakten naar een editie van deze juweelachtige śāstra met de originele śloka’s en een Hindi vertaling. Oṁ aan deze behoefte te voldoen heeft mijn Godbroeder pūjyapāda Śrīla Bhaktivedānta Nārāyāṇa Mahārāja, die de vice-president en algemene redacteur van Śrī Gauḍīya Vedānta Samītī is, deze koninklijke editie van Bhagavad-gītā klaargemaakt voor publicatie. Het bevat de originele Sanskriet śloka’s, anvaya (woord voor woord) vertalingen, de Sārātha-varṣiṇī ṭīkā door Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava ācārya mahā-mahopadhyāya, Śrī Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, en de ongecompliceerde, ongekunstelde en veelomvattende Sārātha-varṣiṇī prakāśikā-vṛtti. Śrī Gauḍīya Vedānta Samītī zal hem voor altijd dankbaar en verschuldigd zijn voor deze dienst. Intellectuelen en achtenswaardige lezers die Hindi kennen, zullen ongetwijfeld grote gelukzaligheid en ultiem voordeel onttrekken door aanhoudende studie van deze huidige editie.

Vertaling door: Janaki Nath Das

Srimad Bhagavad Gita_NL[Rev]JND

No comments yet.

Leave a Reply