Introductie Kartika vrata

9 Oktober 2005, Mathura, India

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja

[Lieve lezers, accepteer alstublieft onze nederige eerbetuigingen.
In 2005 gaf Srila Narayana Gosvami Maharaja een korte lezing als introductie voor het vieren van deze meest goedgunstige maand van Kartika, en ook als introductie voor de regels en bepalingen die nageleefd worden gedurende deze maand. Hij sprak enkele zinnen in Hindi, dan weer een paar in het Engels, en zo ging het heen en weer, om zijn grote westerse, oostelijke en Indiase publiek tevreden te stellen:]

Door de genade van de Allerhoogste Heer zijn we hier samengekomen voor de inachtneming van Kartika-vrata (de geloftes die worden nageleefd in de maand van Kartika), niyama-seva (de regels en bepalingen van Kartika) en Urja-vrata.

Sommige mensen beginnen vanaf Ekadasi, sommigen vanaf Dvadasi, en sommigen zullen vanaf Purnima beginnen. In onze lijn begon Srila Prahupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami altijd vanaf Purnima. Ooit begon er een Maharaja eens Kartika vanaf Dvadasi. Ik vroeg hem, “U bent een discipel van Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, dus wat voor reden heeft u om Kartika-vrata vanaf Dvadasi te beginnen?” Hij antwoordde, “Srila Sanatana Gosvami heeft ons gezegd dit zo te doen.” Ik zei tegen hem, “Srila Sanatana Gosvami heeft over beide datums gesproken, maar u bent een volgeling van Srila Prabhupada.” Hij kon geen antwoord geven.

Mijn Guru Maharaja en Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura volgen dit. Daarom beginnen wij vanaf Purnima; wij moeten dit volgen.

In deze maand eten we geen tomaten, honing, aubergine, loki, parmal of sesamzaad. Ik denk echter dat het belangrijker is om een gelofte af te leggen om geen verlangen naar zinsbevrediging te hebben. We horen de gelofte te maken dat onze geest nergens anders heen zal gaan dan het plezieren van Krsna— om Damodara te plezieren. Ook dienen we te proberen na te leven wat Srila Sanatana Gosvami ons in Hari-bhakti-vilasa verteld heeft over deze maand, wat Srila Rupa Gosvami verteld heeft in Upadesamrta en wat Srila Raghunatha Dasa Gosvami verteld heeft in Manah-siksa.

Urja betekent kracht. Srimati Radhika is de Urja-sakti, kracht, van Krsna. Urja-vrata (vrata betekent gelofte) betekent Radha-vrata. Hoewel we dagelijks Sri Damodarastakam reciteren, zowel ’s ochtends als ’s avonds, moeten we in gedachten houden dat dit Sri Radha-vrata is. We wonen lessen bij—om Srimati Radhika te plezieren. Zowel ’s ochtends als ’s avonds zullen we kirtana’s van Radhika zingen, en we zullen ook de plaatsen van Sri Sri Radha-Krishna’s spel en vermaak bezoeken—we zullen overal naar toe gaan in Vraja Mandala.

Waarom verrichten we Vraja Mandala parikrama? We doen dit omdat Sri Krsna een zegening gaf aan Narada Rsi dat als men mediteert op het spel en vermaak van de Heer of Zijn spel en vermaak plekken bezoekt in de heilige dhama, dit exacte spel en vermaak zich zal openbaren in zijn of haar hart. De dhama heeft kracht zoals die van Krsna; het zal alle verlangens van de toegewijden vervullen.

We zullen naar Radha-kunda, Syama-kunda, Govardhana, Bhandiravana, Bhandiravata, Varsana, Nandagaon, Visakha-kunda, Purnamasi ki Gufa, de plaats waar Srimati Radhika Brahmara-gita zong in Uddhava-kyari, Ter-kadamba, Yavat en Kokilavana gaan. We zullen ook naar de drie Carana-pahari’s gaan; een in Kamyavana, een in Nandagaon en een in de buurt van Baithana. We zullen ook naar Rasa-sthali gaan in Vrndavana, en naar zoveel andere plekken. We zullen op al deze plaatsen tot Srimati Radhika bidden.

We zullen proberen alle dingen die niet bevorderlijk zijn voor bhakti op te geven en we zullen erg krachtig alles wat bevorderlijk is voor bhakti accepteren.

Streef totaal niet naar zinsbevrediging. Degenen die materieel geluk willen en een gemakkelijk leven dienen niet op parikrama te gaan. Soms komt het voor dat we erg laat zijn met het nemen van prasadam en zal er alleen maar kichari (gerecht van gemengde rijst en dahl) zijn en verder niets, en soms zullen er zoveel gerechten zijn. Soms zullen er geen aangesloten badkamer, airconditioning of andere voorzieningen zijn. Dit is ascese. Er kunnen moeilijkheden zijn, en dat is de ascese. Verricht parikrama enkel om bhakti te verkrijgen.

Maak met niemand ruzie; en maak onze parikrama vooral geen plaats om naar een geschikte huwelijkspartner te zoeken; wees hier alleen voor bhakti. Denk niet, “Ik ben gekomen om een man of vrouw te vinden,” want dit zal mij erg boos maken. Ik wil verzoeken dat sommige oudere dames anderen begeleiden in hun groepen. Zorg voor een oplossing dat deze mentaliteit voor een maand gestopt wordt. De dames en heren kunnen in hun eigen landen naar hun huwelijkspartners zoeken, maar niet hier.

Wat betreft avondlessen, ik heb tijdens vorige Kartika’s gesproken over Bhajana-rahasya en ben tot aan het zesde hoofdstuk gekomen. Misschien spreek ik daarover, en misschien over Madhurya-kadambini. We kunnen ook spreken over de plaatsen die we zullen bezoeken.

One Response to Introductie Kartika vrata

  1. Evy Bhagwandien November 20, 2018 at 12:18 pm #

    Hare Krishna,

    Ik vroeg me af of jullie ook Gita seminar houden in Rotterdam en op welke dag?

    Groetjes,

    Evy

Leave a Reply