Vertaalwerk

Srila Narayana Maharaja werd door zijn gurudeva verzocht om de boeken van Srila Bhaktivinoda Thakura vanuit het Bengali in zijn moedertaal, Hindi, te vertalen. Hij heeft aan dit verzoek voldaan door enige van de belangrijkste boeken van de Thakura te vertalen, zoals Jaiva Dharma, Caitanya-siksamrta, Bhakti-tattva-viveka, en Vaisnava-siddhanta-mala, om er maar een paar te noemen.

Verder heeft Srila Narayana Maharaja diepzinnige en verhelderende commentaren geschreven op diverse klassieke werken, zoals Bhagavad-gita, Bhakti-rasamrta- sindhu-bindu, Raga-vartma-candrika en Sri Manah Siksa. Hij schrijft op dit moment een uitgebreid commentaar op Sri Rupa Gosvami’s Ujjvala-nilamani.

Hij blijft ook lezingen geven in het Hindi, Bengali en Engels, om zowel toegewijden als niet-toegewijden inzicht te geven in de diepe waarheden van de Vaisnava- siddhanta. Al zijn voordrachten worden opgenomen en geleidelijk op schrift gesteld en gecompileerd voor publicatie.

Als resultaat van zijn onverzettelijke vastberadenheid om transcendentale literatuur te schrijven, vertalen en publiceren, worden dezelfde titels nu vertaald in het Engels, Spaans, Frans, Russisch en dozijnen andere talen, zowel in Oosterse als in Westerse landen. In de woorden van Srila Narayana Maharaja:

“Het is voor ons werkelijk een grote eer en een bron van vreugde dat op dit moment de uitgebreide Gaudiya Vaisnava-literatuur in vele andere belangrijke talen verschijnt en het Gaudiya Vaisnavisme over de hele wereld gepropageerd wordt.”

No comments yet.

Leave a Reply