Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

Een belangrijke relatie in het leven van Srila Narayana Maharaja vormde zijn omgang met Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, de wereldberoemde prediker van Gaudiya-Vaisnavisme en de Stichter-acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON).

Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in Calcutta, 1947. In het begin van de vijftiger jaren nam Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, op uitnodiging van zijn godsbroeder Srila Bhakti Prajñana Kesava Maharaja, zijn intrek in de Sri Kesavaji Gaudiya Matha, waar hij enige maanden bleef. Door regelmatige devotionele uitwisselingen en diepe conversaties over de Vaisnava-filosofie, ontwikkelde Srila Narayana Maharaja een zeer intieme band met hem in deze periode, waarin hij hem zowel als zijn siksa-guru als zijn boezemvriend beschouwde.

In 1959 initieerde Srila Bhakti Prajñana Kesava Maharaja hem in de heilige orde van sannyasa en gaf hem de sannyasa-naam en titel Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja. De Vedische vuurceremonie (yajña) en alle rituelen werden voltrokken door Srila Narayana Maharaja.

Toen Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja naar het Westen ging om te prediken en erin slaagde om de eerste Radha-Krishna tempel in Amerika te openen, stuurde Srila Narayana Maharaja de eerste mrdanga-trommels en karatala’s naar hem om voor sankirtana gebruikt te worden. Hij stuurde ook Radha-Krishna beeldgedaantes en zijn Sanskriet-boeken voor vertaling.

In zijn laatste dagen nam Srila Svami Maharaja Srila Narayana Maharaja’s handen vol liefde en genegenheid in de zijne en liet hem beloven om zijn Westerse discipelen en volgelingen altijd te helpen bij het begrijpen en volgen van het diepe onderricht van de Vaisnava-filosofie zoals gepresenteerd door zijn gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Srila Narayana Maharaja stemde nederig met dit verzoek in, hem beschouwend als één van zijn vereerbare siksa- guru’s.

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja verzocht Srila Narayana Maharaja ook nog om de volledige zorg op zich te nemen voor alle rituelen voor zijn samadhi (begrafenis) na zijn heengaan. Deze beide verzoeken tonen duidelijk aan wat een vast en volledig vertrouwen hij had in Srila Narayana Maharaja.

Voor een periode van ruim twee decennia sinds zijn heengaan in november 1977, heeft Srila NARAYANA Maharaja aan dit laatste verzoek standvastig gehoor gegeven door het verstrekken van heldere leiding en liefdevolle beschutting aan allen die hiervoor tot hem komen, en via het medium van zijn Engelstalige boeken geeft hij nu zijn louterende omgang en goddelijke realisaties aan alle oprechte waarheidszoekers over de hele wereld.

One Response to Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

  1. discount tire coupons June 3, 2011 at 6:41 pm #

    my opinion usually that a book ought to be written on every existence experience…that and should you could integrate humor into your created experiences, would result in a fine book

Leave a Reply