Sri Vraja Mandala Parikrama

Sri Vraja Mandala Parikrama werd oorspronkelijk in beweging gezet door Sri Caitanya Mahaprabhu Zelf. Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada voerde hem in oktober 1932 opnieuw in, en zijn dierbare discipel Sri Srimad Bhaktiprajñana Kesava Gosvami Maharaja hield hem de daarop volgende decennia in stand. Onze geliefde Gurudeva, om visnupada astottarasata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die sinds 1954 Braja Mandala Parikrama verricht, houdt de traditie vandaag levend – en vervult zo de mano’bhistha, het diepe hartsverlangen, van alle acarya’s in onze lijn tot aan Sriman Mahaprabhu toe.

Sri Vraja Mandala Parikrama werd voor het eerst aan de Westerse wereld geïntroduceerd dankzij de grondeloze genade van Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja, die in juli 1966 de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) stichtte en het onderricht van Mahaprabhu naar alle hoeken van de aarde verbreidde. Nu heeft Bhaktivedanta Narayana Maharaja al meer dan twintig jaar zijn energie geïnvesteerd in het helpen van Westerse toegewijden om Sri Braja Dhama beter te waarderen en dieper toegang te krijgen tot Srila Rupa Gosvamipada’s onderricht over Bhakti.

De Parikrama duurt één maand, tijdens welke de meeste belangrijke plaatsen van verering bezocht worden, samen met enkele meer ‘verborgen’ plekken. In beide gevallen kunnen de heilige plaatsen alleen werkelijk betreden worden door de zuivere toegewijden. Zij alleen zijn in staat om een parikrama te verrichten, en alleen in hun tegenwoordigheid zal deelname aan een ommegang rond Vrindavana vruchten afwerpen.

Deze presentatie is geïnspireerd door Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die het verlangen heeft geuit dat meer toegewijden van over de hele wereld zouden komen om aan deze heiligste aller pelgrimstochten deel te nemen.

Daarom hopen we dat je deze beelden van Sri Vraja Mandala Parikrama zo inspirerend zult vinden dat je er op een dag in mee zult lopen om het met eigen ogen te zien.

No comments yet.

Leave a Reply