De Bhagavad-Gita is de basis

Alle eer aan Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja! Alle eer aan Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja!

Interview met Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja op 9 maart 1968 in San Francisco.

Interviewer: Uwe Genade, wat is de basis van uw leer?

Prabhupada: De basis van deze leer is de Bhagavad-gita zoals ze is. Ik heb mijn boek, deze Bhagavad-gita zoals ze is, reeds gepubliceerd. Dit boek is niet nieuw. Het is een heel oud boek, tenminste 5000 jaar oud, en het wordt over de hele wereld gelezen. In uw land heb ik gezien dat er ongeveer 25 verschillende Engelstalige edities zijn. En het is net zo in Duitsland, Engeland en Japan. Overal, verspreid over het hele land, is dit boek, de Bhagavad-gita, bekend. Met andere woorden, dit is Krishna-bewustzijn. De spreker van dit boek is Heer Krishna en het onderwerp van het boek is: wat is onze relatie met God?

Als we dan begrepen hebben wat onze relatie met God is, kunnen we ernaar handelen.Net zoals je als Amerikaans staatsburger een speciale relatie hebt met de staat en geacht wordt ernaar te handelen. Dan ben je een goed burger, een gezagsgetrouw burger en dan krijg je bescherming van de staat. Je kan dit zo volmaakt doen als je maar wil. Precies zo is het met onze verhouding tot God, die wij Krishna noemen. Krishna betekent de alaantrekkelijke en dat is de perfecte naam voor God. Tenzij God alaantrekkelijk is, kan Hij God niet zijn. God kan niet de God van de Hindoes zijn, of die van de Christenen, de Joden of de Mohammedanen. Nee, God is voor iedereen en Hij is alaantrekkelijk. Hij bezit alle rijkdom. Hij is volmaakt in alle kennis, heeft een volmaakte schoonheid, is volmaakt onthecht, heeft een volmaakte roem en volmaakte kracht. Op deze manier is Hij alaantrekkelijk. We moeten dus onze relatie met God kennen. Dat is het eerste onderwerp van dit boek, de Bhagavad-gita zoals ze is.

Als we onze relatie begrijpen, kunnen we er ook naar handelen. In deze huidige tijd, wijzen sommigen van ons God af: ‘Er is geen God’. Sommigen van hen hebben nauwelijks een idee van God. ‘God is groot,’ maar zij proberen niet te begrijpen wat hun werkelijke relatie met God is. Ze zijn niet erg serieus. Op deze manier vermijden we feitelijk onze eeuwige relatie met God en kunnen daardoor niet juist handelen en dat is de oorzaak van alle ellende. Dat is de oorzaak van alle problemen.

Net zoals je, wanneer je de wet niet kent, niet correct kunt handelen. Je bent altijd schuldig. Als je bijvoorbeeld niet weet hoe je moet rijden, ‘rechts houden,’ en als je dan links houdt, kun je wel denken: `Ach, het is toch rijden. Wat doet het ertoe, rechts of links?’ Nee! Zodra je links rijdt houdt je je niet aan de wet. Precies zo is het als we onze relatie met God niet kennen. We worden dan steeds misdadiger en krijgen steeds meer problemen. Daarom vertrouwt niemand niemand meer, ongeacht de betere opleiding, de vooruitgang op het gebied van wetenschap en beschaving, de mooie kleding, de grote auto en zo. Zie je? Overal waar je gaat, bij een heer thuis, och: ‘Pas op voor de hond!, Verboden toegang!’ Altijd wantrouwig. Iedereen is wantrouwig ten opzichte van de ander. Elk land wantrouwt elk ander land.

De ene gemeenschap vertrouwt de andere gemeenschap niet. Hoe kan je zo vrede en welvaart hebben. Wantrouwigheid betekent dier, dierlijkheid. Een hond is wantrouwig ten opzichte van een andere hond. Zodra hij een andere hond tegenkomt, begint hij te blaffen: ‘Woef! Woef! Woef!’ Is dat menselijke beschaving? De vergissing van de menselijke “beschaving is dat ze de relatie met God vergeten zijn. Hier is nu het wetenschappelijk uiteenzetting van onze relatie met God. En dan kun je in overeenkomst met die relatie handelen, precies op dezelfde manier. Net zoals wanneer je jouw relatie met de staat, je staatsburgerschap, begrijpt, je naar behoren kunt handelen. Op dezelfde wijze kunnen we goed handelen als we onze relatie met God begrijpen en dit is vredig leven. Bovendien is dit leven, huidige bestaan niet alles. We hebben leven na de dood. Dat is een feit. Net zoals we in dit huidige bestaan ononderbroken leven — jij bent een kind geweest, ik ben een kind geweest, ieder van ons is een kind geweest. Dat was een leven. Toen werden wij tieners. Nu zijn we….. ik wordt oud, en zoals normaal het geval is, moet ik wanneer dit lichaam onbruikbaar wordt ander lichaam nemen. Zo gaat dat nu eenmaal.

Jammer genoeg geloven de mensen niet in een volgend leven. Hoewel ze dagelijks ervaren: `Ik ben eeuwig. Ik kan me mijn kinderjaren herinneren. Ik kan me mijn jeugd herinneren en nu werk ik nog steeds. Dat betekent dat ik voortdurend aanwezig ben, hoewel mijn lichaam op verschillende manieren veranderd is. Dus is het een feit dat je na het verlaten van dit lichaam een ander lichaam zult krijgen. Als je nu deze kamer verlaat, betekent dat niet dat je niet meer bestaat. Je bent naar een andere kamer gegaan. Dit is dus ware wetenschap. En mensen veronachtzamen deze wetenschap. Zij hebben geen informatie.

Er zijn zoveel afdelingen op de universiteiten, technologisch, medisch, bouwkundig, maar waar is de afdeling om kennis te krijgen over dit leven, over God, en onze relatie tot Hem? Dit is dus geen geweldige beschaving. Er is leven na dit leven. Zoals het leven zich ontwikkelt, een kind ontwikkelt zich tot een tiener, de tiener streeft ernaar een groot belangrijk man te worden. Zoals er in dit leven ontwikkeling bestaat, zo is er ook leven na leven ontwikkeling. Er zijn verschillende gradaties van leven. Zo krijgen we uit gezaghebbende boeken de informatie dat er 8.400.000 verschillende levensvormen zijn, bestaande uit 900.000 vormen van waterleven, 2 miljoen soorten planten en bomen, ongeveer 1.100.000 soorten vogels, 3 miljoen soorten viervoetige dieren en 400.000 soorten mensen.

Van de 400.000 verschillende soorten menselijke lichamen, is deze beschaafde levensvorm een grote zegen. Op dat moment kunnen we verdere vooruitgang boeken. Zo kunnen we naar andere planeten gaan…. De levensstandaard, de geneugten, alles is zoveel beter dan op deze planeet. Maar in dit boek, de Bhagavad-gita zoals ze is, geeft ons de informatie dat er in dit stoffelijke universum miljoenen en triljoenen planeten zijn, of je nu op je eigen planeet blijft of naar de maan of de zon gaat… Het hoogste planetaire systeem wordt Brahmaloka genoemd. De levensduur daar is enorm. Je kunt niet eens twaalf van hun uren tellen.

Dit wordt allemaal beschreven in de boek, de Bhagavad-gita zoals ze is. Sahasra-yuga-paryantam arhad yad brahmano viduh. 403.000 zonnejaren is de tijdsduur van één yuga. Duizend van die yugas zijn 12 uur op de Brahmaloka planeet. Ook daar is de levensduur 100 jaar. Maar de vier zaken, geboorte, dood, ouderdom en ziekte, deze vier zijn overal aanwezig, of je nu hier leeft, op de maan, de zon of een andere planeet. De levensduur kan enorm zijn. Als we bijvoorbeeld ons leven vergelijken met dat van de mier — wij leven honderd jaar en voor de mier kan dit enorm verbazingwekkend zijn: ‘O, hoe kan iemand zo lang leven?’ Op deze manier kunnen wij versteld staan van die twaalf uur op Brahmaloka, maar zo is het nu eenmaal. Toch kun je niet ontkomen aan de dood. Dood is er altijd.

In dit boek kunnen we Krishna’s, versie leren kennen, dat a-brahma bhuvanal lokah punar avartino `rjuna. Zelfs als je naar het hoogste planetenstelsel gaat, toch moet je terugkomen. Op deze manier gaan alle levende wezens van de ene planeet naar de andere, van de ene levensvorm naar de andere. Dit is echt niet wat we willen. Als ik zeg: ‘Ik geef je een mooi lichaam, een jong lichaam, een eeuwig lichaam, vol van kennis,’ zou je dat dan niet willen hebben? Niemand houdt ervan om oud te worden, niemand houdt ervan om dood te gaan, niemand houdt ervan om opnieuw geboren te worden, de baarmoeder van de moeder binnen te gaan en daar tien maanden de leven, helemaal samengepakt. Niemand vindt dat leuk. Maar wat is de oplossing? Geven de wetenschappers ons een oplossing?

Er is geen wetenschapper die kan zeggen: Geen probleem, wij maken een einde aan de dood, wij maken een einde aan ziekte. Ze kunnen medicijnen maken die ziektes kunnen tegengaan, maar ze kunnen geen einde maken aan ziekte. Je kunt ziekte aardig bestrijden, maar je kunt de dood niet tegenhouden. Dit zijn de problemen. In de moderne samenleving leren we echter niet hoe we de dood kunnen tegenhouden, hoe we ziekte kunnen tegenhouden, hoe we ouderdom kunnen tegenhouden, hoe we geboorte kunnen tegenhouden, hoe we het eeuwige leven kunnen bereiken, hoe we een gelukzalig leven kunnen begrijpen.. Zij hebben geen opleiding gehad. Maar deze Beweging voor Krishna-bewustzijn, is over de hele wereld bekend, ook al lijkt het in jullie land of wij een nieuwe beweging zijn. Hiervoor heeft echter niemand geprobeerd een praktische vorm te geven aan deze ideeën en deze beweging. Dat is wat ik doe. Dat is wat ik probeer te doen. En met deze missie ben ik naar jullie land gekomen in de hoop dat de Amerikanen dit serieus zullen nemen. Dan zal dit een enorme bijdrage leveren aan de wereld.

In dit verband heb ik dus reeds tijdschriften en boeken uitgegeven. Als mensen dus gebruik maken van deze beweging en proberen deze boeken te begrijpen, dan zullen ze daar enorm veel baat bij hebben. Dat is het basisprincipe van mijn leer. Het is het meest volmaakte humanitaire werk. Probeer het te begrijpen. Wij nodigen iedereen uit. Aanvaard dit vol toewijding. Gebruik je argumenten, je logica, je intelligentie en je zult het ongelofelijk vinden. Dat is het basisprincipe van mijn beweging.

Wilt u binnenkort deelnemen aan een Bhagavad Gita cursus? Meer informatie kunt u vinden op http://www.gitacursus.nl/

No comments yet.

Leave a Reply