Sri Nityanandastakam

Sri Nityanandastakam

“Acht verzen ter ere van Heer Nityananda”
door Srila Narottam Das Thakur

sarac-candra-bhrantim sphurad-amala-kantim gaja-gatim
hari-premonmattam dhrta-parama-sattvam smita-mukham
sada ghurnan netram kara-kalita-vetram kali-bhidam
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (1)

Ik eer voortdurend Heer Nityananda Prabhu, de wortel van de boom van toegewijde dienst. Hij heeft deze verheven vorm aangenomen met een vlekkeloze uitstraling, die Hem op de herfstmaan doet lijken. Bedwelmd door liefde voor Krishna lacht Hij altijd en Zijn ogen rollen voortdurend heen en weer terwijl Hij gracieus loopt als een olifant. Hij houdt een staf in Zijn handen, waarmee Hij de invloed van Kali-yuga teniet doet.

rasanam agaram svajana-gana-sarvasvam atulam
tadiyaika-prana-pratima-vasudha-jahnava-patim
sada premonmadam param aviditam manda-manasam
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (2)

Hij is de basis van alle liefdesrelaties tot Krishna en voor Zijn toegewijden is Hij alles. Hij is de echtgenoot van Vasudha en Jahnavadevi, die Hem lief zijn als Zijn eigen leven. Hij gaat voortdurend op in liefde tot Krishna, maar Hij wordt niet herkend door degenen met een povere intelligentie.

saci-sunu-prestham nikhila-jagad-istam sukha-mayam
kalau majjaj-jivoddharana-karanoddama-karunam
harer akhyanad va bhava-jaladhi-garvonnati-haram
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (3)

Hij is bijzonder geliefd bij Sachinandan. Hij is de vererenswaardige Heer van het hele universum en Zijn natuur is vol extase. Zijn grenzeloze mededogen redt de verdrinkende zielen in dit tijdperk van Kali, en door Zijn glorificatie van de Heer verwijdert Hij toenemende bedrog van de stoffelijke oceaan.

aye bhratar nrnam kali-kalusinam kim nu bhavita
tatha prayascittam racaya yad anayasata ime
vrajanti tvam ittham saha bhagavata mantrayati yo
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (4)

Hij doet een beroep op Heer Gauranga met de volgende woorden: “Mijn broeder! Wat is het lot van al deze zielen die door het tijdperk van Kali besmet zijn? Ontwerp alstjeblieft een spirituele beoefening waardoor ze Je makkelijk kunnen bereiken.”

yathestam re bhratah kuru hari-hari-dhvanam anisam
tato vah samsarambudhi-tarana-dayo mayi laget
idam bahu-sphotair atati ratayan yah pratigrham
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (5)

Hij gaat naar de deur van ieder huis en roept met opgeheven armen: “O broeders! Zing de Namen van Hari tot tevredenheid van je hart. Op die manier zal ik de verantwoording op me nemen om jullie over de oceaan van de materie te brengen.”

balat samsarambhonidhi-harana-kumbhodbhavam aho
satam sreyah-sindhunnati kumuda-bandhum samuditam
khala-sreni-sphurjat-timira-hara-surya-prabham aham
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (6)

Nityananda is als Agastya in het opdrinken van de grote oceaan van de stoffelijke wereld. Hij is de opkomende maan die de vloed van voorspoed doet toenemen voor de heilige mensen, en Hij is de zonneschijn die het duister der onwetendheid van de slechte mensen vernietigt.

natantam gayantam harim anuvadantam pathi pathi
vrajantarn pasyantam svam api na dayantam jana-ganam
prakurvantam santam sa-karuna-drg-anta-prakalanad
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (7)

Heer Nityananda zingt, danst, en herhaalt de namen van de Heer terwijl Hij door de straten loopt. Als Hij mensen ziet die zelfs geen compassie voor zichzelf hebben, verandert Hij ze in heiligen door de kracht van Zijn genadige blik.

subibhranam bhratuh kara-sarasi-jam komalataram
mitho vaktralokocchalita-paramananda-hrdayam
bhramantam madhuryair ahaha madayantam pura-janan
bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi (8)

Heer Nityananda maakt de mensen jubelend door Zijn zoetheid terwijl Hij de verfijnde hand van Zijn broer Gauranga vasthoudt. Zijn hart is gevuld met de grote vreugde die Ze ervaren terwijl Ze naar elkaar kijken.

rasanam adharam rasika-vara-sad-vaisnava-dhanam
rasagararn saram patita-tati-taram smaranatah
param nityanandastakam idam apurvam pathati yas
tad-anghri-dvandvabjarn sphuratu nitararn tasya hrdaye (9)

De lotusvoeten van Heer Nityananda zullen zich manifesteren in het hart van die persoon die deze verheven en ongeëvenaarde ashtakam reciteert, die het reservoir is van alle rasa’s, de schat van de zuivere rasika Vaishnavas, en het pakhuis van alle devotionele gemoedsgesteldheden. Iedereen die zich deze verzen heugt zal verlost raken.

One Response to Sri Nityanandastakam

  1. William April 1, 2023 at 7:55 am #

    Thanks for the information provided http://www.fitclick.com/tips_6_Pin_Up?contentID=84193

Leave a Reply