Goed nieuws en slecht nieuws

Er was eens een prediker die op een goede zondag opstond en zijn sanga meedeelde: “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er genoeg geld is om onze tempel te bekostigen. Het slechte nieuws is dat het zich nog in jullie zakken bevindt.”

Mocht u geneigd zijn een (kleine of grote) donatie te willen maken, dan wordt dit zeer op prijs gesteld.

Klik hier voor info.

etavaj janma-saphalyam dehinam iha dehisu
pranair arthair dhiya vaca sreya-acaranam sada

—Srimad Bhagavatam 10.22.35

“Het is de taak van elk levend wezen om met inzet van zijn leven, rijkdom, intelligentie en woorden welzijnswerk ten bate van anderen te verrichten.”

No comments yet.

Leave a Reply