Nieuwjaarswensen voor de Ziel!

Nieuwjaarswensen voor de Ziel.
Trindandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Hilo, Hawaii: January 1, 2007

Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar. Het nieuwe jaar dat we nu vieren is op basis van Westerse berekeningen. Dit heeft voornamelijk invloed op ons fysieke lichaam en geest daar de mensen in de Westerse wereld erg bezorgd zijn over hun fysieke gezondheid en geest en niet meer dan dat. Maar weinig mensen in de Westerse wereld hebben weet van de ziel. Ze weten zelfs niet waar ze na de dood heengaan. Ze hebben een baan maar zijn zich niet bewust wat hun bestemming is na hun pensioen en worden gek.

We moeten het nieuwe jaar op die manier vieren dat onze devotie dag na dag zal toenemen. We moeten weten dat we niet dit grof- of fijnstoffelijk lichaam – onze geest, ego en intelligentie zijn. We zijn verheven boven al deze zaken; wij zijn een spirituele ziel, een deeltje van de Allerhoogste Heer. We moeten wat het afgelopen jaar gebeurd is achter ons laten en dit jaar een nieuwe start maken. Onze toewijding moet toenemen.

De volgende vraag kan zich voordoen: “Als mijn toewijding moet toenemen, hoe zal ik dan in mijn levensonderhoud voorzien?” Om in je levensonderhoud te voorzien blijf je doen wat je nu doet. Als je het nu wil of niet je zal wat karma moeten verrichten.
Bhagavan Sri Krsna vertelde Arjuna in de Gita (3.5):

na hi kascit ksanam api
jatu tisthaty akarma-krt
karyate hy avasah karma
sarvah prakrti-jair gunaih

[“Iedereen wordt gedwongen om hulpeloos te handelen afhankelijk van de kwaliteiten die hij gekregen heeft van de geaardheden van de materiële natuur; daarom kan niemand zich onttrekken, zelfs niet voor een moment, om iets te doen.”]

Niemand kan in leven blijven zonder enige activiteit te verrichten. Als je het nu wil of niet, je moet ademen. Als je nu ademt of je adem inhoudt, dit is ook karma. Als je staat, zit, loopt of spreekt, al dezen vallen onder de categorie karma. Dus om ons leven te onderhouden zijn we gedwongen een of andere karma te doen.

Maar dit zal je geen eeuwig geluk of rust en vrede van geest geven. Voor geluk moet je bezig houden met toegewijde dienst en om toegewijde dienst succesvol te ontwikkelen moet je, je eerst overgeven aan de lotusvoeten van een bonafide guru. In goede associatie, onder leiding van Gurudeva kun je vooruitgang maken in toegewijd leven. Als je dit doet zal je Nieuwjaars viering succesvol zijn.

In deze wereld zijn er acht miljoen vierhonderdduizend soorten levensvormen  waaronder van hen vierhonderdduizend menselijke wezens zijn. Het gros van de menselijke populatie heeft geen weet van God. Ze denken dat ze God kennen, maar wie is God? Wat zijn, Zijn kwaliteiten? Wat is Zijn vorm? Ze weten het helemaal niet. Ze willen alleen “God” zeggen, dat is genoeg voor hen. Ze weten niet meer dan dit. In Amerika schrijft de overheid op haar dollar briefjes “Op God vertrouwen we” maar zij hebben geen enkel begrip van God. Nu, wie is God? G is van generator, Hij die deze wereld kan creëren, O is voor operator, Hij die ons kan voeden en beschermen. En D is voor destructor. Hij die de eigenaar, schepper en vernietiger is Bhagavan of God

Het wordt in de Vedische geschriften vermeld (Srimad-Bhagavatam, 1.3.28), “Ete camsa-kalah pumsah, krsnas tu bhagavan svayam.” Krsna is de Allerhoogste Persoonlijkhied Gods; dus moeten we Hem dienen, we moeten vanaf vandaag een gelofte afleggen, deze nieuwjaarsdag nog. Wat er is gebeurd is gebeurd. We moeten al deze materiële zaken vergeten en een nieuwe start maken met ons Krishna bewustzijn. Dan zal onze viering van Nieuwjaarsdag succesvol zijn.

 
nr-deham adyam su-labham su-durlabham
plavam su-kalpam guru-karnadharam
mayanukulena nabhasvateritam
puman bhavabdhim na taret sa atma-ha
(Srimad-Bhagavatam 11.20.17)

Het menselijke lichaam, die alle voordelen van het leven kan geven, wordt, hoewel het uiterst zeldzaam is, automatisch door de wetten van de natuur verkregen. Dit menselijk lichaam kan vergeleken worden met een perfect geconstrueerde boot die de geestelijk leraar als kapitein heeft en de instructies van de Persoonlijkheid Gods als gunstige winden heeft die het voortduwen op zijn koers. Al deze voordelen in overweging nemend moet, een mens, die geen gebruik maakt van dit menselijk leven om de oceaan van het materieel bestaan over te steken, beschouwd worden als de doder van zijn eigen ziel.

Nr-deha betekent menselijk lichaam. We hebben een menselijk lichaam verkregen, dat zeer uitzonderlijk is, en nu is het makkelijk voor ons om bhajan te doen. We kunnen zien dan andere levende wezens geen massavernietigingswapens of zoveel faciliteiten creëren om hun levensstijl te onderhouden. Als er iets gebeurd dan zullen ze kijven met hun klauwen en tanden maar het volgende moment zijn ze hun onenigheid weer vergeten. Maar mensen nemen wraak en worden woester dan tijgers, beren, leeuwen en andere wilde dieren. Nergens in de wereld zien we problemen onder andere levende wezens. Alleen mensen hebben zulke problemen.

Hoe kunnen we kalm, stil en vreedzaam worden met elkaar? Het is alleen mogelijk als we bhajan doen. Dus, nr-deham adyam su-labham su-durlabham, plavam su-kalpam guru-karnadharam. Dit menselijk lichaam is net als een boot die van de ene naar de andere plaats, in een of andere richting gaat. Voor de boot is een kapitein nodig. Wie is deze kapitein? De bonafide guru is de kapitein van deze boot – dit menselijk lichaam. We zijn nu gesitueerd aan de oceaan in Hawaii. We zien elke dag dat er boten drijven op de Pacific Oceaan. Deze boten hebben zeilen en wanneer deze zeilen wind vangen zullen de boten zich snel voortbewegen.  Op dezelfde mannier is sadhu-sanga, de associatie van heiligen, de gunstige wind. Door sadu-sanga kunnen we heel snel vooruitgang maken in Krishna bewustzijn. Dan zal ons leven heel makkelijk onderhouden worden en zullen we kalm en rustig in harmonie met elkaar kunnen zijn. Dan zal onze viering hier succesvol zijn.

Over het algemeen begrijpen de mensen de betekenis van geluk in termen van het lichaam en de geest, gezondheid, geld en goede zonen en dochters. Ze denken dat wanneer ze deze hebben ze gelukkig zullen zijn. Maar iedereen wordt ondanks ze deze dingen hebben toch ongelukkig. Voor lange tijd – sinds de schepping van deze wereld – zijn we aan het komen en gaan, geboorte nemend en stervend maar toch zijn we nog niet gelukkig.

We zijn Krishna vergeten. We zijn een deeltje van Krishna en we zijn Hem vergeten. Daarom heeft Zijn illusoire Maya ons gepakt en in deze wereld geworpen en onze constitutioneel lichaam, vorm en kwaliteiten, met twee lichamen – het fysieke en subtiele lichaam, bedekt.

We proberen zo sterk, hier en daar, om gelukkig te zijn, maar in de realiteit is iedereen ongelukkig. Alleen een werkelijk gekwalificeerde guru kan ons leren door welk proces Krishna’s dienst bereikt kan worden. Dan, door oefening en tot wasdom komen van bhakti-sadhana, zullen we gelukkig worden.

Mijn zegening is dat ik tot Krishna bid dat Hij Zijn genade over jullie allen zal sprenkelen zodat jullie op elke mannier – lichaam, geest en ziel –  gelukkig zullen zijn.

Zijn er vragen?
Haladhara dasa: Wat is de betekenis van de naam Radha of Radharani?
Srila Gurudeva: Radha betekent ‘altijd Sri Krishna aan het dienen.’ Radha betekent ‘Krishna plezieren’. Ook, Zij wordt geplezierd door Krishna. Radha betekent ‘Zij rent naar Krishna om Hem te dienen.’ Radhika betekent ‘Krishna zoekt haar op en pleziert Haar.’ Krishna betekent ook ‘heel mooi, zoveel goede kwaliteiten bezittend.’ Rupa-madhuri: Hij is heel, heel mooi. Venu-Madhuri: Zijn fluitspel is heel, heel zoet. Guna-madhuri: Hij is vol zoete kwaliteiten. Lila-madhuri: Zijn spel en vermaak zijn heel zoet. Door middel van deze kwaliteiten trekt Krishna alle wezens in deze wereld aan en bevrijdt hen. Alle levende wezens, namelijk vogels, dieren en alle andere wezens zijn tot hem aangetrokken en daarom is hij Krishna.

Krishna is een oceaan van trancedentale nectar, de oceaan van trancedentale relaties en Radha is de voornaamste kracht van Krishna en de personificatie van maha-bhava. Door zoete dienst aan Krishna trekt Zij Krishna aan en controleert Hem. Hoewel Radha en Krishna niet twee zijn maar één, is Krishna de Allerhoogste persoon en Radha is de sakti, of energie in Hem. Omwille van Lilla-vilasa, zoet spel en vermaak, hebben ze twee lichamen aangenomen maar ze zijn één ziel.

Gaura premanande!

No comments yet.

Leave a Reply